Tekniska verken gör "sweetheartaffärer" enligt Botrygg

”Kommunens bolag ska inte ägna sig åt ”Sweetheartaffärer” utan leva upp till kommunens policy att försäljning ska ske på objektiva grunder”. Den anklagelsen riktar Botryggs VD, Michael Cocozza, mot Tekniska verken efter deras försäljning av tomtmark på Bjälbogatan och Häggvägen.

Offentlig egendom ska säljas i en öppen process, anser Botryggs VD, Michael Cocozza.

Bråket handlar alltså om försäljning av tomtmark. Den ena tomten ligger i Gothfridsberg och den andra i Åleryd. Det Botryggs vd är upprörd över är att Tekniska verken inte bjöd ut tomterna på den öppna marknaden så alla kunde vara med och bjuda utan sålde tomterna direkt till NCC och JM.

”Enkel öppen process”
Linköpings kommun har en policy som reglerar hur fastighetsförsäljningar ska gå till väga. Offentlig egendom ska säljas i en öppen och transparent process.

– Det är det enda verkningsfulla medlet i syfte att hålla korruptionen borta från processen. Har kommunen nu denna policy så ska också bolagen följa den policyn, säger Michael Cocozza, och fortsätter.

– Man kan jämföra den här processen med den som skedde vid försäljningen av mark i östra Lambohov, det var en enkel öppen process där hela marknaden var inbjuden. Därmed kunde man sprida information om kvalité, markpris och boendekostnader.

Har inte Tekniska verken gjort detta?
De har inte gått ut med försäljningarna utan har sålt till utvalda företag. I det ena fallet till JM och i det andra NCC.

– Jag tycker att när kommunen säljer något så ska man gå ut och erbjuda marknaden det man säljer. Man kan inte ringa upp företag som man gillar och föreslå en affär. Tekniska verken som går så bra kanske hade fått bättre pris för marken om man hade gått till marknaden. Att göra öppna affärer är det enda sättet att hålla korruption borta från processen, säger Cocozza.

”Jag känner inte karln!”
Stig Holm, vd för Tekniska verken, blir upprörd när han hör anklagelsen:

– Struntprat jag känner inte karln. Jag har aldrig träffat honom. Om han är så angelägen att köpa mark av oss får han väl söka upp mig. Dessutom ska jag svara på det brev han skickade till styrelsen. Jag har bara inte hunnit än. Jag har viktigare saker att sköta, sade Stig Holm när Linköpings tidning nådde honom i Lund på väg till Danmark.

Lena Burlin, ordförande i Tekniska Verken, styrelsen kommenterar ärendet:

– Vi har behandlat Michael Cocozzas brev och bett Stig Holm, besvara det. Vad vi kan se har inte Tekniska verken begått några fel.

Hårdare tag från kommunen
Moderata samlingspartiets starke man, Paul Lindvall, är kritisk till förfarandet men framför allt är han kritisk kommunen.

– Kommunen borde skaffa sig större rådighet när det gäller dessa frågor. När det gäller just dessa två tomter borde man tagit hem dem till sig istället för att låta bolaget sälja, säger han och fortsätter:

– Innan man sålde dessa tomter borde kommunen nämligen själv vara klar vilken typ av boende man vill se på tomterna. Om det ska vara hyresrätter, bostadsrätter, villor, radhus eller punkthus. Det blir väldigt olyckligt om man ska överlåta det ansvaret på ett kommunalt bolag. Jag kan vara kritiskt till Tekniska verkens agerande men grundfelet ligger hos kommunen som inte tog tag i dessa försäljningsärendet.

– Likadant blir det nu när det gäller Berga centrum och Berga skolan. Här kan vi inte låta LKF sälja till högstbjudande. Vi måste ha klart för oss hur vi vill se området i framtiden innan vi agerar, säger Paul Lindvall.

Linköpings Tidning 2005-03-05

Rulla till toppen