Botrygg lägger fram nytt parkeringsförslag

600 parkeringsplatser under mark och 230 lägenheter ovan mark på kv Eddan till en kostnad av 400 miljoner kronor. Så ser det byggförslag ut som Botrygg AB ska presentera den 9 maj för kommunen med byggrådet Gösta Gustavsson i spetsen. Därmed får parkeringsbolaget Dukatens förslag på ett traditionellt parkeringshus i fem plan en konkurrent.

Det är Botryggs vd, Michael Cocozza, som presenterar idén på ett nedgrävt parkeringshus i kvarteret Eddan. Detta sedan byggrådet Gösta Gustavsson ifrågasatte minoritetsägarnas intentioner när det gäller Dukatens framtid.

Utdelning
– Minoriteten i Dukaten har all rätt att få utdelning. Man har haft aktierna i snart 15 år utan att få någon utdelning.

Kravet på att dela ut ca 2,3 miljoner kronor av årets vinst efter skatt, på 4,7 miljoner kronor efter skatt är rimligt, säger Michael Cocozza.

– Minoriten i Dukaten består av såväl privata fastighetsägare, som kooperativa bostadsrättsföreningar och ideella kyrkor. Dessa har lika stor nytta av pengarna som Dukaten.

Lär av Norrköping
– Kommunen kan driva parkeringspolitik utan att äga alla P-hus. Se på den röda majoriteten i Norrköping. De äger inga p-hus, men cityhandeln fungerar till och med bättre än den i Linköping, menar Cocozza.

Men Gustavsson var ju rädd för att ni skulle ifrågasätta byggandet av nya parkeringshus?
– Frågan om ett parkeringshus i Eddan har inget med utdelningsfrågan att göra. Kommunen har idag inte bara Dukaten som intressent i att bygga en parkeringsanläggning i Eddan.

Botrygg Bygg kommer att under maj månad presentera ett alternativt förslag till Dukatens.

– Botrygg lanserar en lösning som bygger på underjordisk och överdäckad markparkering. Ovanpå kan man få plats med två bostadskvarter med cirka 250 lägenheter. Dukatens förslag bygger på ett traditionellt p-Hus i fem plan ovan mark, berättar Michael Cocozza.

En av de stora stöttestenarna när kommunen diskuterade p-hus över eller under mark var kostnaden.

– Det blir lite dyrare att gräva ned ett parkeringshus. Men det får man igen genom bättre miljö samt att man kan bygga bostäder i markplan. Kommunen vill ju ha mer bostäder i innerstaden för att få ett levande centrum. Det förslag jag kommer att presentera innehåller de komponenterna, säger Cocozza.

Linköping Tidning 2005-04-23

Rulla till toppen