Botrygg anser att Tekniska Verkens taxor måste sänkas

– Tekniska Verken måste sänka sina taxor. Deras vinst är för hög. 150 miljoner kronor i vinst räcker. Resten, upp till 300 miljoner kronor, kan de använda för att sänka taxorna. Det hävdar Botryggs Michael Cocozza som gått samman med övriga fastighetsägare i Linköping för att sätta press på Tekniska Verkens taxesättningar.

Det var representanter från Hyresgästföreningen, HSB, Stångåstaden, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Villaägarna och Botrygg AB som i fredags träffades för att diskutera de höga taxorna i Linköping. De ska bilda motpart till Tekniska Verken. Organisationerna representerar tillsammans nästan samtliga boende inom Linköpings kommun.

– Eftersom de olika taxorna i dag tar en så stor andel av hyra och avgifter i boendet så beslutade vi i fredags att titta på möjligheten att bilda en organisation som kan bli en motpart till Tekniska Verken i taxefrågor.

Droppen som fått amforan att rinna över är Tekniska Verkens vinst på 300 miljoner kronor och ryktet om en taxehöjning på 5 procent 2006.

– Vi har inget emot att Tekniska Verken går med vinst. Men den måste vara måttlig. Ett kommunalt bolag ska ha lite kooperativ tanke i botten. Inte bara ett bolag som ska mjölka kunderna på så höga vinster som möjligt. Tekniska Verken har höjt taxorna under de 3-4 senaste åren i nivå med de dyraste bolagen i landet. Vi borde istället sikta på att bli billigast i Sverige på taxesidan. Det om något skulle främja tillväxten i kommunen.

-150 miljoner är det belopp bolaget kan leverera till Stadshus AB i Linköpings kommun utan att kommunen måste betala 2 procent i bolagsskatt, men resten av vinsten får de betala full bolagsskatt för. Totalt 53 procent i skatt får Linköpingsborna betala i bolagsskatt och moms på verkets övervinster och det är onödigt. Det är bättre att de sänker taxorna på fjärrvärmen, elnät och va-taxorna. Därmed kan vi sänka hyrorna ytterligare, säger Michael Cocozza, som genom sitt bolag, Botrygg AB, sänkt hyrorna med 1,25 procent för nästa år.

Men Tekniska Verken sätter sina egna taxor?
– Som enskild kund har man inte mycket att sätta emot. Men genom att gå samman i en organisation blir vi starka. Vi har bjudit in Tekniska Verkens vd och styrelsens ordförande till en träff den 11 november. Vi hoppas givetvis komma fram till en meningsfull dialog. Men går inte det får vi ta ytterligare ett steg.

Hur då?
– De organisationer som träffades i fredags representerar i stort sett hela Linköpings bostadsmarkand. Alla tycker likadant. Taxorna är för höga och måste sänkas.

– Nu är vi inte ensamma i Sverige att tycka detta. I Stockholm pågår ett uppror på liknande grunder, berättar Cocozza.

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen, en av de sju organisationerna bakom taxeupproret motiverar sin ståndpunkt enligt följande:

– Det är inte rimligt att vi ska behöva bli osams med fastighetsägarna vid varje hyresförhandling när vi vill sänka hyrorna om Tekniska Verken slår undan förutsättningarna. Räntor och uppvärmingskostnader är stora utgiftsposter för en fastighetsägare. När nu Tekniska Verken gör så stora vinster är det rimligt att de hjälper till att hålla nere kostnaderna för de boende i kommunen, säger Stig Hagström, ombudsman i Hyresgästföreningen.

Linköpings Tidning 2005-11-01

Rulla till toppen