Tekniska verken måste sänka sina taxor. Vinsten är för hög. Det hävdar Botrygg AB:s Michael Cocozza, som gått samman med övriga fas- tighetsägare i Linköping för att sätta press på Tekniska verkens taxesättningar. Det var representanter för Hyresgästföreningen, HSB, Stångåstaden, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Villaägarna och Botrygg AB som i fredags träffades för att diskutera de höga taxorna i Linköping och bilda en motpart till Tekniska verken. Organisationerna representerar tillsammans nästan samtliga boende inom Linköpings kommun. – Eftersom de olika taxorna i dag utgör en så stor andel av hyran och avgifterna i boendet beslutade vi i fredags att titta på möjligheten att bilda en organisation som kan bli en motpart till Tekniska verken i taxefrågor, säger Michael Cocozza. Kinda Posten 2005-11-01