Botrygg bygger i Övre Vasastaden – projektet växer till 1 930 lägenheter

Det försenade bostadsprojektet Övre Vasastaden växer från 1 200 till 1 930 lägenheter där 80 procent säljs som bostadsrätter.¨

Sommaren 2002 presenterades projektet som ett storslaget samarbete om 2 000 bostäder mellan Stångåstaden och Duvkullen (nu Botrygg) med 60 procent hyresrätter respektive 40 procent bostadsrätter i fyra etapper.

Första förslaget
Men allt gick i stå. Efter några år prutades Övre Vasastaden, på den långsmala remsan mellan Slöjdgatan och Industrigatan, till 1 200 bostäder.

Nu blåser den borger- liga majoriteten i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och ordförande Muharrem Demirok (c) liv i projektet som växlas upp till ursprungsförslagets 2 000 bostäder.

– Projektet har näst intill blivit ett praktfiasko på grund av orealistiska kalkyler och jag blir glad om vi får till en byggstart år 2010, säger Muharrem Demirok.

Är det vd Göran Ericson/Stångåstadens eller vd Michael Cocozza/Botryggs fel att inget har hänt?

– Nej, projektet utgick från alltför optimistiska antaganden. Cocozza har fullföljt sin del av avtalet genom sina markköp och Stångåstaden kan stanna kvar som aktör. Men då måste bolaget förvärva mark, anser Demirok.

I två etapper
Områdets fyra kvarter sträcker sig från Steningeviadukten/Östgötagatan i öster till grönområdet nedanför Bergsrondellen i väster. Bostäderna byggs från öster mot väster och lär bli ett projekt under 15 års tid.

– Här ska det bo över 4 000 människor. Vi sprider bostäderna på yta och höjd med en medelhöjd på åtta vångar mot Industrigatan.

Vilket tempo vill du ha?
– I två etapper för att det inte ska bli en evig byggarbetsplats och det borde ta mellan fem och sju år innan första etappen blir klar.

Hur ser du på fördelningen 80-20 till hyresrättens nackdel?
– De två upprättelseformernas storlek tar vi inget beslut om nu, säger Muharrem Demirok.
Han bör vara fullt medveten om att försäljningen av mark till bostadsrätter en fyra gånger större inkomst till kommunen och motsvarande högre kostnad för byggherren jämfört med prisläget för den billigare hyresrättsmarken.

Trygg passage
Förslaget till ny programinriktning innehåller en kraftfull omgestaltning av Industrigatan samt lokalgatorna. En del som lär kosta kommunen över 200 miljoner kronor.

Havererat (s)- Bland annat behövs en planskild passage för oskyddade trafikanter under Industrigatan mot Tornby, konstaterar Demirok.
Mats Johansson (s) är vice ordförande i nämnden och håller med om Demiroks beskrivning av projektet som ett ”praktfiasko”.

– Men bara som exempel på en havererad borgerlig bostadspolitik. För att få ihop projektet ekonomiskt har man nu skapat nya förutsättningar där det bara finns plats och råd för 20 procent hyresrätter.

Vad är problemet?
– Jag undrar vad det gällande avtalet mellan Stångå-staden/Botrygg och kommunen har för moralisk och juridisk status när man så radikalt ändrar förutsättningarna för hela projektet, säger Mats Johansson.
Östgöta Correspondenten 2008-02-28

Rulla till toppen