Botrygg satsar på företagslägenheter

Botrygg fortsätter med byggnationer i Hammarby Sjöstad. Närmast Hammarbybacken ligger Sjöstadsporten på Midskeppsgatan. Här bygger Botrygg kvarteret Träslöjden med plats för ett hotell, ett femtiotal bostadsrättslägenheter, ett hundratal smålägenheter för företagsuthyrning samt ett garage för cirka 150 bilar. Projekten påbörjades år 2007.
Av det femtiotal bostadsrätter som beräknas stå färdiga 2009 ska ett flertal få utsikt över Sjöstadsparterren. Försäljningen sköts av Erik Olson Nyproduktion. Hotellet, som ännu inte är påbörjat, ska inrymmas i en byggnadskropp med 12-15 våningar. När det är uppfört, ska det, tillsammans med en liknande byggnad i grannkvarteret på andra sidan Hammarby Allé, bilda en port in till Sjöstaden.

Färdigställt i Sjöstadsporten är däremot 100 företagslägenheter i storlekar om 32 respektive 52 kvm, med hyror om 4 900 kr till 7 900 kr exklusive moms. Vd Michael Cocozza säger att företagslägenheter är en av Botryggs nischer.

Han tillägger att marknaden för företagslägenheter är stark och framhåller att momsen på hyrorna är avdragsgilla gentemot bygg-produktionskostnaderna. Botrygg har sedan tidigare ett fyrtiotal företagslägenheter i Linköping.

Fastighetsaktien 2008-02-28

Rulla till toppen