Author Archives: boadmin2

Botryggs arena klarade första inspektionen

Botryggs arena klarade första inspektionen Linköpings Tidning

Säkert att ha EM i Linköping

Säkert att ha EM i Linköping Corren

Höga boendevärden hos Botrygg

Branschindex bostäder genomför i samarbete med Aktiv Bo årligen en enkätundersökning om förvaltningskvalitén hos landets hyresvärdar där resultatet baseras på hyresgästernas enkätsvar. 2011 vann Botrygg förstapris i storleksklassen 1-1999 lägenheter och även 2012 visar på mycket goda resultat. Botryggs hyresgäster är nöjda med sitt boende och 2012 får företaget 86 % kundnöjdhet i undersökningen. Detta innebär en höjning gentemot 2011 års resultat med knappt 2 %. Utvecklingsarbetet fortsätter dock i syfte att få en ännu bättre service till våra kunder. Kom därför gärna med synpunkter på vad vi kan göra bättre till info@botrygg.se

Michael Cocozza VD på Botrygg – Korruptionen inom byggsektorn

Michael Cocozza VD på Botrygg - Korruptionen inom byggsektorn Byggindustrin

Michael Cocozza VD på Botrygg – Bostadsbristen kräver kraftfulla åtgärder

Michael Cocozza VD på Botrygg - Bostadsbristen kräver kraftfulla åtgärder Corren