Spadtag för Botryggs nya vårdbostäder

Spadtag för Botryggs nya vårdbostäder Corren