Archives

Fabriksg. 38-58, Underåsg. 24, Gudmundsg. 12-13 m.fl

Den 15 januari 2019 övertog Botrygg Göteborg kvarteren Eken, Cedern och Lejonet, totalt ca 110 lägenheter och 20 lokaler. Fastigheterna i södra Gårda tillhör de bäst bevarade landshövdingehusen i Göteborg. Husen har sedan 1960-talet varit rivningshotade för att ge plats åt ett parkeringshus, vilket bidragit till ett bristande underhåll men även att de exteriört i det närmaste är oförändrade sedan de uppfördes.

Dialogen med kommunen om att köpa och rädda fastigheterna har pågått sedan 2012 där vi har haft en bra dialog med Boendeföreningen i Gårda, vilka också har bidragit till att rädda husen. Vid köpet förpliktade vi oss till att upprusta husen varsamt för att bibehålla den låga hyresnivån. Vi beslutade även att rusta upp byggnaderna med antikvariska ambitioner och har därför kopplat byggnadsantikvarie till projektet.

Fasad- och fönsterrenoveringen påbörjades omgående och de första fastigheterna blev klara sommaren 2019. Renoveringen sker på ett varsamt sätt för att inte förvanska de arkitektoniska kvalitéerna och traditionella arbetsmetoder och material används, vilket på sikt skapar ett hanterbart underhåll. Fina snickeridetaljer som tidigare varit övermålade med en och samma fasadfärg, träder nu fram när den ursprungliga färgsättningen återskapas.

Trollbärsvägen 16

Botrygg förvärvade fastigheten i Västra Frölunda av av Trossamfunden Romersk-Katolska Kyrkan. Samfundet har verksamhet i lokalerna i dagsläget och kommer fortsätta hyra delar av huset av Botrygg.

Fastigheten byggdes på med ytterligare ett plan med 16 lägenheter för äldre under 2016/2017.

Då det i Johannesgården finns kyrka och klausur så är lägenheterna primärt för pensionerade, registrerade katoliker.

I huset finns utöver samfundet ytterligare två hyresgäster, en förskola som drivs av ett föräldrakooperativ samt en vårdcentral.

Lägenheterna i Johannesgården hyrs ut via Boplats Väst. Är ni intresserade av en bostad i projektet ber vi er ställa er i deras bostadskö på https://nya.boplats.se/minsida.

Örebrogatan 2-6

Hösten 2008 hade Botrygg inflyttning i sitt första projekt i Göteborg. Kvarteret är beläget på Hisingen med nära anslutning till allmänna kommunikationer med bland annat spårvagn in till city.

Antalet lägenheter uppgår till 96 vilka är fördelade på tre huskroppar med sex plan vardera. Storleken på lägenheterna varierar från 35 upp till 88 kvm med 1-4 rok.

Lägenheterna är inredda med samma höga standard som i Botryggs övriga nybyggda fastigheter med trägolv i alla rum samt helkaklade badrum med klinkergolv. De lägenheter som har tillräckligt stora badrum har även försetts med tvättmaskin/torktumlare.

I området finns ett stort utbud för de som gillar att motionera. Här finns bland annat Sälöfjordsvallen (fotbollsplan), Rambergsvallens sporthall med bad och Slätta Damm, ett större rekreationsområde. Även service och skolor finns i området och Jättestenskolan samt Kyrkbynstorg med butiker och service finns inom gångavstånd.

Sven-Agne Larssons väg 1-8

Under 2012-2014 uppförde Botrygg dessa hyres- och bostadsrättslägenheter invid Flunsåsparken i Göteborg. Området innehåller 170 lägenheter fördelade på 7 punkthus. Under husen finns ett gemensamt underjordiskt garage för de boende. Förutom detta finns även en utomhusparkering, miljöhus samt en återvinningsstation.

Husen är placerade i ett större grönområde på drygt 10 000 kvm med mindre stigar och korsande vägar vilket ger en fin parkkarraktär till området. Där finns även gott om sittplatser vilket ger möjlighet till en lugn stund och rekreation.

I direkt anslutning till området ligger större strövområdet och den populära Flunsåsparken, en traditionell folkpark som är välbesökt av både artister och Göteborgarna. Flunsåsen är ett obebyggt bergsparti med promenadgångar som går fram till Kvillebäcken.

Bebyggelsen runt Bjurslättsplan består av villor på den norra sidan samt flerfamiljshus i den södra sidan av området.

Den första inflyttningen ägde rum januari 2014.

Lägenheterna är inredda med samma höga standard som i Botryggs övriga nybyggda fastigheter med trägolv i alla rum samt helkaklade badrum med klinkersgolv.

Trekantsgatan 5-10

Under 2009-2011 uppförde Botrygg dessa hyreslägenheter invid Trekantsgatan i Lundby kyrkby i Göteborg. Området innehåller 105 lägenheter fördelade på 5 hus. Husen är placerade som hus i park och är en fortsättning på kyrkbyns villaområde. Parkering har ”sprängts” in i mindre ytor för att inte ta över och bli stora mörka ytor.

Området är bland annat riktat till dem som har ett miljö/odlingsintresse och tomten har utformas med vissa parkmiljöinslag såsom odlingslotter, bänkar och sittgrupper. Även vid byggnationen har fokus lagts på miljön vilket bland annat syns vid:

  • Individuell mätning av värme, varm- och kallvatten (detta debiteras dock inte separat).
  • Gråvattenåtervinning för varmvatten.
  • Självdrag med tilluft i markkulvertar, sedumtak, fördröjningsmagasin på gården
  • Vikt har lagts på organiska material i hela byggnationen och platsgjuten byggnation/gjutningsarbeten för att minimera transporter.

Den första inflyttningen ägde rum 1 maj 2011.

Lägenheterna är inredda med samma höga standard som i Botryggs övriga nybyggda fastigheter med trägolv i alla rum samt helkaklade badrum med klinkersgolv.