Fabriksg. 38-58, Underåsg. 24, Gudmundsg. 12-13 m.fl

Den 15 januari 2019 övertog Botrygg Göteborg kvarteren Eken, Cedern och Lejonet, totalt ca 110 lägenheter och 20 lokaler. Fastigheterna i södra Gårda tillhör de bäst bevarade landshövdingehusen i Göteborg. Husen har sedan 1960-talet varit rivningshotade för att ge plats åt ett parkeringshus, vilket bidragit till ett bristande underhåll men även att de exteriört i …

Fabriksg. 38-58, Underåsg. 24, Gudmundsg. 12-13 m.fl Läs mer »