Frihamnen

Frihamnen Vi har anvisats mark för att bygga nya lägenheter och lokaler vid Frihamnen i Göteborg. Markanvisningen skedde i konkurrens med 64 andra byggherrar under hösten 2014. Den tilldelningstävling som Göteborgs stad anordnade gällde den första etappen av byggnation i Frihamnen. Här kommer Göteborgs centrum länkas över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Lindholmen och …

Frihamnen Läs mer »