Vreta Klosters Berg

Vreta Klosters Berg På fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1, som är belägen invid Bergs slussar och sjön Roxen, planerar vi att uppföra ett nytt småhusområde. Förslaget består av en majoritet av radhus men även några villor, ett par flerbostadshus och en förskola beräknas rymmas inom fastigheten. Med höga boendekvalitéer i närområdet med Göta kanal, Berg …

Vreta Klosters Berg Läs mer »