Fruängen

Fruängen I juli 2023 förvärvade vi fastigheten Inspektrisen 1 i Fruängen. Fastigheten ligger i nära anslutning till tunnelbanan och Fruängens centrum. Stockholm stad har påbörjat ett programarbete för utveckling av Fruängens centrum där fastigheten är utpekad för ny bostadsbebyggelse. Vi bedömer att det kommer gå att bygga cirka 60-70 hyreslägenheter på platsen.