Grönebacken

Grönebacken Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga 80 nya lägenheter samt en kommunal förskola med 6-8 avdelningar i Kyrkbyn i Göteborg. Det aktuella området ligger vid Grönebacken mitt i Kyrkbyn inom stadsdelen Lundby, ca 4 km från centrala Göteborg. I Programmet för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn, som antogs av byggnadsnämnden 2007, pekas platsen …

Grönebacken Läs mer »