Kategoriarkiv: bildbredd3-halvbild

Vernissage med Almlöf och Freudenthal

I fredags eftermiddag, den 23 januari, bjöd Botrygg in till vernissage i det nybyggda huset på Brunnsgatan 14 (bakom Engelska skolan). Vernissagen omfattade de konstverk som under vintern monterats i trapphus samt skolans nybyggda matsal. För utsmyckningen står bland annat östgötakonstnärerna Bertil Almlöf och Peter Freudenthal som även fanns på plats för att svara på frågor. Den välbesökta vernissagen invigdes av arkitekten Per Nilsson samt Lars-Ove Östensson, konstansvarig på Linköpings kommun. Sammanlagt kom ca 100 intresserade hyresgäster och Linköpingsbor förbi för att se den vackra utsmyckningen. Vi tackar samtliga deltagare för en trevlig eftermiddag!  

Avslutade hyresförhandlingar i Linköping

Botrygg och Hyresgästföreningen Region Sydost har nu kommit överens om en hyreshöjning i Linköping på 0.9% från den första februari. I överenskommelsen är lägenheterna som är producerade under 2013 och 2014 undantagna. – Vi är nöjda med överenskommelsen, 0.9% är en rimlig höjning sett till konjunkturläget, säger Botryggs VD Adam Cocozza.

Övre Vasastaden säljstart

[redirect url='http://www.botrygg.se/projekt/brf-vasatorget/' sec='0'] Nu är försäljningen av det första kvarteret i Övre Vasastaden igång. Klicka här för mer information om lägenheterna.

Botrygg vann tilldelningstävling i Uppsala

Nu står det klart att Botrygg tillsammans med Semrén & Månsson vunnit tilldelningstävlingen för Östra Sala backe i Uppsala. Det vinnande förslaget bygger på öppenhet samt social och ekologisk hållbarhet. – Vi är jättestolta över att få vara med och utveckla de centrala delarna av Uppsala. Botrygg ser en stor potential i Uppsala och har som mål att fortsätta expansionen med 100–200 nybyggda lägenheter årligen, säger Adam Cocozza, VD på Botrygg. Tilldelningstävlingen som Uppsala kommun anordnat gäller etapp två i utvecklingen av Östra Sala backe i Uppsala. Totalt fick kommunen in 49 tävlingsbidrag från 25 aktörer. Hela projektet innefattar omkring 500 nya bostäder. Botryggs tilldelning i etappen är på ca 100 lägenheter och en förskola. – Vår idé är att skapa ett modernt stadskvarter med tydlig identitet och fokus på social hållbarhet. Förslaget ger ett öppet kvarter med fristående huskroppar som släpper in ljus på gårdar och genererar ett flöde genom kvarteret, säger Ida Fält från Semrén & Månsson. Mötesplatser som verkstadsbyggnad på gården, grillplatser, utegym och cykelrum stimulerar till samtal grannar emellan. Byggnaderna består av många små och yteffektiva lägenheter för till exempel studenter uppblandat med större anpassade för barnfamiljer eller äldre. Allt för att stimulera till ett levande kvarter där människor kompletterar varandra och skapar en hållbar social miljö. Att hyresgästernas trivsel står i centrum för Botrygg syns i de årliga hyresgästsundersökningar som AktivBo genomför. Botrygg utsågs 2011 till Sveriges bästa förvaltare och har sedan dess fortsatt höja sitt nöjd-kundindex. – Uppsala kommun premierar just de kvaliteter som stämmer överens med Botryggs syn på modernt byggande. Vi har helt egen byggproduktion och är mycket noga med att ha hög kvalitet i byggteknik och material. Det gör att vi kan spara energi och hålla låga kostnader över tid och därmed ha låga hyror jämfört med våra konkurrenter, säger Cocozza. Ambitionen är att de nya byggnaderna i Östra Sala backe ska uppnå klassificeringen Miljöbyggnad silver, dessutom förses delar av taken med solceller för att förse fastigheterna med hållbar energi. Byggstart för fas två av Östra Sala backe planeras till 2016-2017.

Första spadtaget för nya äganderätter i Duvkullen

Botrygg påbörjade i och med det första spadtaget byggnationen av 26 nya småhus i Duvkullen i Linköping. Detta är den fjärde etappen av nybyggnation inom kv. Tandkronan. Tidigare har en större förskola, en kombinerad förskola/skola som hyrs av Montessoriskolan och ett äldreboende som hyrs av Linköpings kommun uppförts. I den aktuella, fjärde, etappen ska sammanlagt 26 småhus byggas fördelat på enplans-, par- och radhus. Enplanshuset är 98 kvm på 4 rok, parhuset är 125 kvm på 5 rok och radhuset är 112 kvm på 3 rok.  Bostäderna kommer att säljas som äganderätter och samtliga hus kommer att ha egna trädgårdar i varierande storlekar. Till varje hus hör även en carport på tomten och inom området kommer en större lekplats att uppföras.  Radhusen och parhusen är i två plan. Vid det första spadtaget för projektet deltog Kristina Edlund (vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden) och Rebecka Gabrielsson (ledamot geografiska utskottet). På plats finns även Maria Brahim (byggchef Botrygg), Malin Karlsson (projektledare Botrygg) och Charlotta Ek (projektassistent Botrygg). Se mer information på projektets sida >>>