Mobilitetsstudie

Boendes bilåkning utgör en stor post i ett fastighetsbolags klimatbudget. Och det är en klimatbelastning som fastighetsägaren bara delvis kan påverka. En lösning som skulle vara enkel att mäta och följa upp skulle vara om våra hyresgäster i högre grad ägde en elbil istället för en fossildriven bil. Genom att installera elbilsladdare i våra garage …

Mobilitetsstudie Läs mer »