Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Samrådsutställning för nya bostäder i Keillers Gårdar

Botrygg förenar Gårdsten med Lövgärdet Den nya bostadsbebyggelsen i Keillers gårdar ligger i nära anslutning till Keillers damm. Området runt Keillers damm är ett mycket omtyckt och naturskönt rekreationsområde som till största delen utgörs av skogsmark och öppen delar. Gårdsten bebyggdes mellan 1969-1972 med omkring 3 300 lägenheter och bildade tillsammans med Lövgärdet och Rannebergen tre satellitområden runt Angereds Centrum. Bebyggelsen i Gårdsten var ett tydligt exempel på ett miljonprogramsområde, med storskaliga rationella förtecken. I slutet på 1990-talet påbörjades ett förändringsarbete av Gårdsten. Målsättningen idag är att tillskapa 1 000 nya bostäder på 10 år, lokaliserade så att de ger mervärden genom tätare bebyggelse som skapar ökad trygghet. Vårt förslag är att komplettera område C i Gårdstens nordöstra hörn med ny bostadsbebyggelse som skapar en förtätad stadstruktur och som förenar Gårdsten med Lövgärdet. Det är ett stort önskemål att vi binder ihop Gårdsten med Lövgärdet, på ett tillgängligt sätt. Allra helst vill man att lutningen på dessa skall vara högst 1:20. Naturen mellan det övre och nedre området lutar brant. Lösningen har vi lånat från Madeira där man har låglutande vatten-/gångvägar/levador utmed branta berg. Här skulle ”Levaderna” kunna följa höjdkurvorna i ett organiskt mönster. För att kunna bygga hus och garage kommer vi att spränga bort berg. Den sprängsten som blir över kan vi använda för att bygga snygga naturstensmurar ihop med levaderna. För att förbättra tryggheten när man går genom skogen föreslår vi att små ”Lyktor” byggs intill levaderna. Små byggnader helt i trä, inplacerade i naturen. Bostadshus med några få lägenheter, som lyser upp i skogen. Botrygg är sedan tidigare etablerad i Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Örebro. Fastighetsbeståndet omfattas i dag av mer än 93 fastigheter med ca 2600 lägenheter och ca 300 lokaler i olika storlekar. För mer information se projektets sida eller kontakta: Joachim Arcari, joachim.arcari@botrygg.se 010-516 30 00

Botrygg deltar i debatten kring bostäder för unga

I torsdags hölls årets sista #TengbomTalks i Göteborg. Både väl genomfört och välbesökt med kunnig panel, påläst moderator och entusiastiska åhörare. Bostadsbristen i Göteborg är en av de allvarligaste i landet. Särskilt drabbade är ungdomarna enligt Hyresgästföreningens mätningar har bara 45% av stadens unga vuxna ett eget boende, en siffra som har minskat stadigt det senaste decenniet. Frågan som skulle lyftas var: Vad kan staden, arkitekterna och byggbranschen göra? Och vad säger ungdomarna själva? Panelen bestod av Joachim Arcari från Botrygg, Mark Isitt, arkitekturskribent, Marlene Engström, Malmö Stadsbyggnadskontor, Ungbo och Annelie Drackner, Tengbom. Efter paneldiskussionen blev det debatt med representanter från politiska ungdomsförbund; MUF, Centerpartiets ungdomsförbund, Grön ungdom och SSU.

Frihamnen vinner Planpris

Göteborgs stad och Älvstranden utveckling får årets Planpris för det nytänkande arbetssätt de utvecklat i Frihamnen i Göteborg. ”I planarbetet med Frihamnen har Göteborgs stad utvecklat ett nytänkande arbetssätt för att bjuda in medborgarna, företagen och de kommunala förvaltningarna att samarbeta kring utvecklingen av en mer socialt och ekologiskt hållbar stad”, skriver juryn i sin motivering. Botrygg har varit en aktiv part i planarbetet genom planarkitekt Johan Henriksson , arkitekt Roger Oom, båda Tengbom samt projektledare Joachim Arcari från Botrygg. Arbete med planförslaget har pågått i över ett år med workshops och många internationella deltagare. Botrygg kommer att bygga ca 200 hyresrätter, 100 bostadsrätter och 1 000 kvm offentliga lokaler i den första etappen av utbyggnaden av Frihamnen i Göteborg. Läs mer om projektet här

Säljstart för Brf Vasaparken

Nu släpps 30 nyproducerade bostäder i Övre Vasastaden, Brf Vasaparken, som är belägen söder om Slöjdgatan. Med promenadavstånd till citykärnan och Resecentrum och med utbudet av service i närområdet, är tanken att denna stadsdel ska tilltala en bredd och mångfald av människor i olika skeden av livet. Lägenheterna är fördelade på två punkthus omslutna med gröna ytor och planteringar på tre sidor. Bostädernas storlek varierar från två till tre rum och kök. I Brf Vasaparken bor du centralt men ändå avskilt från den omgivande bebyggelsen. Läs mer om projektet här!

Botrygg i topp när årets NKI presenterades

Den 4 oktober presenterade Hyresgästföreningen sin enkätundersökning gällande NKI (Nöjd kund index) för hyresvärdar i Hyresgästföreningen Göteborg. Botrygg var en av de hyresvärdar som kom bland de med högsta värden i NKI. Joachim Arcari, Botrygg Göteborg, deltog i presentationen och gav sin bild av hur Botryggs förvaltning fungerar i Göteborg och vad som kan vara nyckeln till framgångsrik bostadsförvaltning. På plats fanns även Botryggs hyresgäster som fick ge beröm och kritik. Sammanställningen visar kundernas betygsättning över hur nöjd man är som hyresgäst. Siffrorna i vänstra kolumnen visar antal snittpoäng som Botrygg har fått för varje funktion, de till höger visar snitt för alla företag samt lägsta och högsta betyg.