Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Gatukonstnär utsmyckar Botryggs fastighet

Den 29 mars invigs HuskMitNavns utställningen Please Come Back i Passagen, Linköpings konsthall men redan nu kan man se ett av hans konstverk på Botryggs fastighet på Industrigatan 30. HuskMitNavn uppförde konstverket den 21-22 februari på fasaden till Däckhusets gamla lokaler. Inom Botrygg motarbetar vi alla form av klotter. Vi tar bort klotter snabbt, ofta samma dag. Men man får skilja på klotter och det konstverk som HuskMitNavn har målat på vår fastighet utmed Industrigatan säger Botryggs VD Michael Cocozza. Det finns ytor i stadsmiljön,  typ elskåp, tunnlar och brofundament som man mycket väl kunde upplåta till målande ungdomar att under ordnade former utsmycka konstnärligt. Fastigheten på Industrigatan ska rivas i maj, därför kunde vi upplåta denna till detta konstverk. Den omtalade danske konstnären Husk Mit Navn startade sin karriär som graffitimålare under tidigt 1990-tal. Idag har han lämnat den traditionella graffitin och utvecklat en egen stil med ironi och expressiva färger. Han har medverkat i ett flertal internationella utställningar. Se bildspel på http://www.corren.se/bildspel/player.aspx?slideshowID=6761690#index=1

Botrygg Göteborgs VD medverkade i Debatt i SVT

I gårdagens avsnitt av Debatt i SVT diskuterade bostadsfrågan och Botrygg Göteborgs VD Joachim Arcari var på plats för att lämna sina synpunkter. I avsnittet diskuterades bland annat om det är dags för ett nytt miljonprogram? Joachim poängterade under programmet bland annat det långdragna planarbetet som en bidragande orsak till bostadsbristen. Han sa vidare att kommunens planmonopol bör förändras, så att privata planarkitekter, godkända av kommunen, kan driva planarbete fram till planbeslut där kommunen kan ta över. Han menar att Botryggs metod är att hantera hela byggprocessen från ax till limpa och på så sätt få lägre hyror. Exempel på detta är att Botrygg har egen projektledning, inköpsorganisation där vissa materialgrupper importeras (övrigt köps direkt från fabrik i Sverige), vid produktion har företaget platsledning och egna byggnadsarbetare på plats och efter byggnation så förvaltar vi själva våra fastigheter. Joachim kompletterar med att markanvisningstilldelning måste öka från kommunerna som sitter på stora byggbara bostadsområden. Tilldelningar som har skett men där byggbolag inte har startat inom avtalad tid bör återkallas för att tilldelas aktörer som är beredda på att bygga. Det är behov för fler bostäder och lägre priser och enda sättet att lösa detta är att öka produktionen. Se hela debatten på länken >>> I en debatt deltog bostadsministern Stefan Attefall (KD), Veronica Palm (S) och Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. I studion fanns även bostadslösa, byggherrar, arkitekter m.fl.

Botrygg bygger nya vårdbostäder

Den 25 oktober 2013 tilldelades Botrygg, via en markanvisningstävling, uppdraget att bygga 50 nya vårdbostäder i Sandrinoparken bakom gamla lärarhögskolan i centrala Linköping.
Upphandlingen överklagades av Skanska (SMEBAB) som också deltog i markanvisnings-tävlingen. De ansåg att Botryggs anbud inte uppfyllde samtliga skall-krav och projekteringen av det nya äldreboendet fick därför skjutas upp. Idag kom domen från Förvaltningsrätten om att Skanskas (SMEBABs) ansökan om överprövning avslås.
I domen framgår att:
”Förvaltningsrätten har inte funnit att det i upphandlingen uppställts något krav att det i anbuden ska ingå färdiga underlag i form av ritningar och planer som motsvarar de tekniska krav som uppställts i upphandlingen. Arbetet med att färdigställa ritningar och planer av detta slag synes istället vara planerat att göras tillsammans med vald leverantör under kontraktsperioden”
- Domen är intressant för den ger kommunen möjlighet att göra upphandlingar av nya byggnader utan att krav ställs på helt färdiga handlingar i anbudsskedet. Det vore helt omöjligt att fem olika anbudsgivare skulle ta fram färdiga bygghandlingar som Skanska (SMEBAB) synes ha menat i denna process, säger Botryggs VD Michael Cocozza.

Säljstart för etapp två i Bandhagen 9/2!

Då trycket på husen var så stort har vi nu säljstart för etapp två i Bandhagen! Säljstarten är söndagen den 9/2 kl. 13.00-14.00 i HusmanHagbergs kontor på Aspudden (Hägerstensvägen 138). Botrygg bygger sammanlagt 31 äganderätter fördelat på 26 radhus och 5 villor i kv. Minneskortet i Bandhagen. Planlösningar och ytterligare information finns på projektets sida >>> Kv. Minneskortet är beläget på en solig kulle intill Trollesundsskogen i Bandhagen och nybyggnationen angränsar till dess grönska. Trots det naturnära läget är det kort gångavstånd till Bandhagens centrum och en knapp mil till Stockholms innerstad.    

Nu startar Övre Vasastaden

Idag kom beslut  från mark- och miljööverdomstolen om att Linköpings kommun får rätt mot SAAB i bullerfrågan, det är i och med detta tillåtet att starta  byggnationen i Övre Vasastaden. Sammanlagt kommer vi att uppföra 1200 lägenheter i en första etapp omfattande de kvarter där Tielmans och Däckhuset låg tidigare. Det är sex byggherrar som kommer att dela på detta. Botrygg kommer att uppföra 600 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter. För att skapa en mångfald i arkitektturen har tre kontor anlitats för att rita varsitt hus i kvarteret; M5 Arkitektur som ritar livsmedelsbutik och hyresrätter, Erséus Arkitekter som ritar hyresrätter och Christer Engdal Arkitektur som ritar bostadsrätter. Vi håller just nu på med att sanera marken efter gamla Startvätten, sammanlagt är det 24 ton jordmassor som ska schaktas upp och köras i väg. Saneringen kommer att fortsätta under hela våren. Vi kommer att påbörja rivningen av Däckhusets gamla lokaler under maj månad och vi räknar med att vara färdig till augusti då vi börjar själva byggnadsarbetena med att  gjuta källarens bottenplatta i det första kvarteret utmed Timmermansgatan/Sveagatan. Detta kvarter kommer att omfatta ca 240 lägenheter med en ny Hemköpbutik i bottenvåningen. Butiken blir ca 2 000 kvm med parkering utanför eller under butiken i garage. Garaget bygger vi i två plan. Mot Industrigatan blir det lokaler för  gatukök och  bageri. Vi hoppas vara klara för inflyttning i det första kvarteret i december 2015. Vi kommer att ha en fortlöpande produktion i det här området under de kommande 5-6  åren och planerar att erbjuda bostadssökande nya lägenheter kontinuerligt.