Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

God jul och gott nytt år!

Botrygg önskar sina kunder och leverantörer en

god jul och ett gott nytt år!

Botrygg bygger 100 nya hyresrätter i Göteborg

Fastighetskontoret i Göteborgs stad meddelade att de beslutat att tilldela Botrygg markanvisning för 100 nya hyresrätter vid Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg. Markanvisningen skedde i konkurrens med 10 andra byggherrar under hösten 2012. Selma Lagerlöfs Torg är beläget på Norra Hisingen och ligger ca 5 km från Göteborgs Centrum. Byggnationen kommer att utgöra den första etappen i områdets omvandling och omfattar sammanlagt ca 320 nya bostäder. Förutom Botrygg AB anvisades mark till Förvaltnings AB Framtiden samt Riksbyggen. Den första omvandlingen omfattar själva torget med nya centrumkvarter samt en ny entrépunkt och torgbildning ut mot Litteraturgatan i väster. Markanvisningarna skapar möjlighet att bygga cirka 500 nya bostäder främst i flerbostadshus, 6000 – 8000 kvm lokalyta för handel, cirka 3300 kvm lokalyta för kontor och cirka 6000 kvm lokalyta för kultur, idrott och annan verksamhet. Både hyresrätter och bostadsrätter kommer att byggas inom området Illustration: Framtidens Selma av White arkitekter Läs mer information om projektet på hemsidan Framtidens Selma >>>

Farkost har anlagt vid Botryggs nybyggda skola

Till höstterminen 2012 flyttade Montesoriskolan in i nybyggda lokaler i Ekhaga i Linköping. Skolan, som uppförts av Botrygg AB, är en del i utvecklingen av kv. Tandkronan i Ekhaga. Efter en skisstävling bestående av tre konstnärer beslutades att Mattias Åkesson fick erbjudandet om att skapa skolans konstnärliga utsmyckning. Konstverket, som är en skulptur i trä och metall, kallas Farkosten och Utsikten och står nu på plats utanför skolan. Mattias beskriver konstverket som en lek med förväntningar och vad som är vad. Varför har skolan knutits fast i en stolpe? Är skolan ett hus eller är det något annat? Varför är världen upp och ner i kikaren? Mattias vill med konstverket bejaka viljan att se flera möjligheter och tänka tvärtom, eller upp och ner. Den 4 december var det invigning av skulpturen och alla elever samt kommunens konstansvarige Christer Fällman deltog. Efter en kort ceremoni då invigningsbandet klipptes bjöds det på godis till alla barnen.              

Botrygg ger plats för laglig graffiti

Östergötlands museum driver i samarbete med Linköpings kommun och Botrygg ett graffitiprojekt i Linköping. Som ett led i detta har Botrygg upplåtit företaget Centralplåts fasader vid Industrigatan för laglig graffiti. Där har unga graffitimålare fått chans att utöva sin konst på en 500 kvm stor vägg. Förutom detta sponsrade Botrygg även projektet med färg för 5 000 kr. Erbjudandet om den lagliga väggen kom i mitten av oktober och har tagits väl emot av unga graffitimålare som nu prytt väggarna med flertalet målningar. - Mitt budskap till stans klottrande unga är: sluta klottra, mejla mig i stället så får ni betalt och era konstverk kommer att synas i stan, säger konstintresserade Cocozza, VD på Botrygg AB. Fastigheten där Centralplåt ligger är en del i omvandlingen av Industrigatan och huset kommer att rivas under februari 2013. Nedan visas ett urval av de målningar som numera pryder fastigheten.             

Detaljplan antagen för nybyggnation i Övre Vasastaden i Linköping

Den 23 oktober 2012 antog kommunfullmäktige i Linköping den nya detaljplanen för Övre Vasastaden. Arbetet med planen, som startade för ca 10 år sedan, medger nybyggnation av ca 900 bostäder i området. Nybyggnationen innebär att Linköpings innerstadsgräns flyttas ut och staden får ett nytt ansikte mot norr. Botrygg kommer under 2013-2017 uppföra ca 500 nya lägenheter i Övre Vasastaden. Lägenheterna kommer vara fördelade på hyresrätter samt bostadsrätter. Arbetet med kvarterens utformning påbörjades i mars 2010 i en grupp tillsammans med åtta arkitektkontor och tre landskapsarkitekter. Tillsammans bebygger de Övre Vasastaden med nya bostäder, butiker och kontor. Planerad byggstart för Botryggs första kvarter är hösten 2013. Se mer information om Botryggs nybyggnation i området här