Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Konsten tar stor plats på Flöjtgatan 41

Botryggs konstsatsning fortsätter och senast ut i ledet att smyckas var Botryggs nybyggda fastighet i Ullstämma i Linköping. För utsmyckningen stod två mycket välkända östgötakonstnärer; Bertil Almlöf, som ansvarade för den invändiga konsten, samt Karin Almlöf som ansvarade för den utvändiga utsmyckningen. Konstsatsningen i fastigheten har fått mycket positiva reaktioner från boende såväl som personal och besökare. Flöjtgatans omsorgsboende tillträdde fastigheten under sommaren 2012. Gruppboendet har tio lägenheter, gemensamt kök och allrum samt personalrum. Lägenheterna är 46 kvm vardera och består av sovrum, kök, vardagsrum samt egen uteplats. Se samtliga konstverk i fastigheten i Botryggs konstgalleri

Höga boendevärden hos Botrygg

Branschindex bostäder genomför i samarbete med Aktiv Bo årligen en enkätundersökning om förvaltningskvalitén hos landets hyresvärdar där resultatet baseras på hyresgästernas enkätsvar. 2011 vann Botrygg förstapris i storleksklassen 1-1999 lägenheter och även 2012 visar på mycket goda resultat. Botryggs hyresgäster är nöjda med sitt boende och 2012 får företaget 86 % kundnöjdhet i undersökningen. Detta innebär en höjning gentemot 2011 års resultat med knappt 2 %. Utvecklingsarbetet fortsätter dock i syfte att få en ännu bättre service till våra kunder. Kom därför gärna med synpunkter på vad vi kan göra bättre till info@botrygg.se

Första spadtaget för 39 nya vårdbostäder i Ekhaga, Linköping

Första spadtaget för vådbostäder

Vårdbostäderna är den tredje etappen i Botryggs nybyggnation inom kv. Tandkronan i Ekhaga. Tidigare har en förskola byggts och för tillfället uppförs även en skola/förskola som ska förhyras av Montessoriskolan.   Vid det första spadtaget för projektet som ägde rum måndagen den 4 juni medverkade Jan-Willy Andersson, ordförande i äldrenämnden. På plats fanns även Karolina Odén (projektledare för vårdbostäderna), Muharrem Demirok (ordförande i teknik och samhällsbyggnadsnämnden), Madeleine Bergström (lokalplanerare) samt Ami Friberg (lokalplanerare).   Sammanlagt ska 39 vårdbostäder byggas fördelat på fyra plan. På det femte planet kommer 5 trygghetsbostäder att uppföras. Byggnaden omfattar totalt ca 3 500 kvm och kommer även att innehålla gemensamma kök och samvarorum på samtliga avdelningar samt personalutrymmen på nedre plan.   Botrygg erhöll projektet genom en upphandling år 2011.

Botrygg erhåller markanvisning för hotell/lägenhetshotell i Älvsjö Centrum

Botrygg har anvisats mark i Älvsjö Centrum för nybyggnation av hotell/lägenhetshotell.  Det nya hotellet planeras ha runt 130-150 rum och ska byggas mittemot Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö. Hotellet föreslås bli en accentbyggnad med 16 våningar som ska markera entrén till Älvsjö. Den slutliga utformningen är dock ännu inte klar då det för tillfället pågår ett parallellt skissuppdrag för landmärket. Medverkande arkitektkontor är White, Kjellander & Sjöberg samt Nyréns.   ”Det är en inspirerande uppgift att få bygga det landmärke som ska markera Älvsjö Centrum. En plats som i dagsläget är oförtjänt anonym med tanke på dess mycket strategiska läge. Vi ser en stor potential i den nya stadsdel som håller på att ta form runt omkring mässområdet.” -Adam Cocozza, VD Botrygg Stockholm   Centrala Älvsjö är ett av Stockholms stadsutvecklingsområde och ingår även i ”Vision för Söderort”. Här planeras bland annat för ca 600 nya bostäder och ett nytt resecentrum tillsammans med SL.

Första bullerdomen klar

Nu har den första domen, i en för Linköpings kommun viktig fråga, avkunnats av Mark- och miljödomstolen. Frågan berör flygbuller och de överklaganden på detaljplaner och bygglov som det medför. Den första domen i frågan blev till Botryggs och förskolan Bullerbyns fördel - förskolan får behålla sin verksamhet.   Förskolan Bullerbyn har sedan 1990 haft sina verksamheter i fastigheten Kasinot 5 på Lindesbergsgränd 11 i Tannefors, Linköping. Fastighetens ändrade användning, från bostadshus till förskola, har sedan dess beviljats genom tillfälliga bygglov som förlängts var femte år.   När det återigen var dags för ny ansökan beslutade hyresvärden Botrygg Fastigheter HB samt verksamheten Föräldrakooperativet Förskolan Bullerbyn att istället ansöka om permanent bygglov, något som överklagades av SAAB.  Motiveringen var för höga bullernivåer i området, då främst flygbullernivån.   Länsstyrelsen i Östergötland beslutade att bygglovet skulle upphävas, något som sedan överklagades till Mark- och Miljödomstolen. Domstolen har nu beslutat att det inte är bevisat att stadsdelen är utsatt för så mycket buller som det påstås samt att bygglovet för förskolan ska gälla.   Läs mer i följande artiklar: Corren: Första Bullerdomen - fördel kommunen Linköpings Tidning: Bullerbyn vann i Miljödomstolen Linköpings Posten: Bullfest i Bullerbyn Sveriges Radio: Domstolsbeslut om buller