Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Botrygg inleder samarbete med Riksbyggen

Vi har kommit fram till att vår förvaltning ska återgå till vår huvudsyssla att enbart förvalta hyresfastigheter. Vi upplever idag att bostadsrättsföreningar i allt högre omfattning önskar skräddarsydda lösningar för just deras förening och vi har inte kapacitet att möta den efterfrågan i dagsläget. Mer konkret innebär det här att vi inte längre kommer att erbjuda förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Vi har därför inlett ett samarbete med Riksbyggen. Det betyder att Riksbyggen kommer att ta över den tekniska förvaltningen för föreningar som har avtal med oss i Linköping, Norrköping, Örebro och Stockholm från och med den 1 september. Vi kommer fortsätta sköta den ekonomiska förvaltningen fram till och med årsskiftet, därefter kommer även den att hanteras av Riksbyggen.

Denna förändring omfattar även framtida föreningar som vi kommer att bilda i kommande nyproduktionsprojekt. I dessa fall kommer vi att förvalta föreningen under uppstarten, det vill säga under de två första åren.

Gunilla Åberg kliver in som styrelseledamot i Botrygg


Gunilla Åberg blir ny styrelseledamot i Botrygg. Hon har i många år arbetat med företagsutveckling och har haft flera ledande roller i både styrelser och ledningsgrupper. I dag axlar hon rollen som VD för det Linköpingsbaserade företaget Next.

Hur känns det att gå in som styrelseledamot i Botrygg?
Det är ett mycket intressant och stimulerande uppdrag i ett mycket fint bolag. Jag är väldigt glad att jag får möjligheten att lära känna verksamheten och vara med och bidra till utvecklingen framåt.

Vad hoppas du kunna bidra med?
Jag har jobbat med företagsutveckling under många både som VD och i styrelser som nära bollplank till VD och ledningsgrupper. Jag har bred erfarenhet från teknikbolag där jag hoppas kunna bidra med hur olika digitala lösningar kan utveckla verksamheten.

När fick du upp ögonen för Botrygg? Vad tycker du symboliserar företaget?
Jag känner till Botrygg sedan länge och har imponerats av bolagets utveckling. För mig symboliserar Botrygg nytänkande, kvalitet, omsorg om kunder och att vara ett företag som gör gott för sin omgivning.

Berätta kort om din bakgrund.
Jag är uppvuxen i Linköping och läste till civilekonom på universitetet i Linköping. Efter det var jag 20 år i telekombranschen inom Telia-koncernen i olika ledande roller. Det var en spännande tid i en bransch med snabb utveckling. Därefter har jag under tio år jobbat med start-up bolag och tillväxtbolag, både via företagsinkubatorn LEAD i Östergötland, men också i styrelser och som investerare. Det är mycket inspirerande att jobba med entreprenörer och bidra till att driva och utveckla bolag.

Var jobbar du idag? Berätta om din roll.
Idag är jag VD på Next, ett företag som erbjuder affärs- och verksamhetssystem för bygg- och entreprenadbranschen. En otroligt intressant bransch med stor potential där vi ser att vi gör stor nytta hos våra kunder med enkla och verksamhetsanpassade digitala lösningar. Vi skapar kontroll och förenklar administrationen och hjälper kunden att få bättre överblick och uppföljning av sina projekt och sin verksamhet.Next grundades 2014, där jag var en av medgrundarna och satt i styrelsen de första åren. Bolaget är inne i en stark tillväxtresa och vi har idag över 100 anställda och 3000 kunder i Sverige, Norge och England.

Vad utmärker ditt eget boende idag? Finns det något extra som gör att du trivs?
Faktum är att jag bor i ett hus byggt av Botrygg. Vi bor i Vårgård nära Hackefors sluss, ett fantastiskt fint område med närhet till Stångån, skogsområden och fina promenadstråk. Som på landet fast nära stan. Vi trivs mycket bra i vårt fina hus och i sommar firar vi att vi har bott där i 20 år.

Fokus på miljön i alla led med Miljöbyggnad Silver

Vi har intervjuat vår hållbarhetschef, Cecilia Wallin Fryxell, om hur vi arbetar utifrån certifieringen Miljöbyggnad Silver för att minska vårt klimatavtryck.

Botrygg certifierar numera alla sina projekt enligt Miljöbyggnad Silver, vad innebär det?
– Tidigare har vi projekterat och byggt för att uppnå samma nivå, så i praktiken blir det ingen större skillnad vare sig för miljö eller kund. Att ha certifierade projekt blir viktigt för att kunna visa upp att våra fastigheter håller en hög hållbarhetsnivå, exempelvis till hyresgäster och banker.

Hur kommer Botrygg arbeta med den här certifieringen i praktiken?
– Med certifieringen kommer det ställas krav på uppföljning. Med fler mätningar efter att huset tagits i drift kommer vi få bättre kunskap om hur våra fastigheter fungerar vilket gör att vi kommer kunna trimma och förbättra dem ännu mer. Certifieringen ställer också krav på vårt arbete från projektstart, under driftsfasen och fram till överlämning.

Hur viktiga är dessa certifieringar och miljöfrågor för framtidens byggnation?
– Certifieringen blir ett bevis på att vi bygger så miljövänligt som vi påstår. Det behövs en uppryckning av alla inom byggbranschen för att vi ska bidra till en utveckling där byggandet inte längre står för 20% av samhällets totala klimatpåverkan.

Vad behöver Botrygg göra för att bidra till Parisavtalet?
– Som ett led i att leva upp till Parisavtalets globala överenskommelse om en maximal temperaturökning om 1,5 grad arbetar de flesta företag nu med handlingsplaner för att halvera sina utsläpp till 2030 och vara klimatneutrala 2045. En sådan strategi och handlingsplan ska även Botrygg ha och vi arbetar just nu med att ta fram en sådan. Det är inte lång tid kvar för att visa på att vi reellt och faktiskt minskar vårt co2-avtryck.

Tack Cecilia, är det något mer som du vill passa på att säga?
– Det man ska tänka på är att det inte är någon annan som kommer att fixa klimatet. Vi bidrar alla till utsläppen och vi måste alla bidra till att minska dem. Inte minst inom ramen för våra professionella liv.

Forskningsdonation från Botryggs ägare

Botrygg donerar 100 miljoner kronor till Linköpings universitet för att stödja forskningen inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Donationen kommer att förvaltas av den nybildade stiftelsen för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun.

- Donationen ger oss möjlighet att rekrytera ledande kompetens för utveckling av en livaktig och samtidsrelevant forskning, säger Josefina Syssner, biträdande professor på Institutionen för kultur och samhälle.

Donationen är den största i landet inom humaniora och samhällsvetenskap – något som rektor Jan-Ingvar Jönsson gläds åt.

- Donationer som denna är naturligtvis fantastiskt och den kommer att göra stor skillnad för vårt universitet, eftersom donationen är brett riktad finns det långsiktigt stora möjligheter att stärka forskningen inom flera områden. Det är ett stort förtroende vi får och som vi ska förvalta väl, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Årsredovisning 2021

Förra året var minst sagt annorlunda för många – inte minst för oss. Vi ställde om vår verksamhet med anledning av pandemin och våra anställda stod för flertalet kämpainsatser under året när bemanningen var låg. Trots detta går företaget fortsatt stadigt framåt och vi ökade vår omsättning till 1 414 Mkr (föregående år var samma siffra 1 129 Mkr). Förutom att vi erhållit nya spännande projekt främst i Stockholmsregionen har vi även färdigställt ett flertal fastigheter och påbörjat nya spännande samarbeten. Missa inte att läsa mer om vårt år i företagets verksamhetsberättelse här!