Med enkla medel sparas vatten in

På fastigheten Dukaten 21 i Linköping upptäcktes en vattenläcka i samband med inkoppling av vattenmätare som mäter i realtid. Efter kontakt med hyresgästerna kunde en del läckage lokaliseras och åtgärdas runt om i fastigheten. Genom att åtgärda alla droppande kranar och rinnande toaletter, ett enkelt med effektivt steg, har vi faktiskt lyckats spara in hela …

Med enkla medel sparas vatten in Läs mer »