I Östra Sala Backe har Botrygg byggt 172 lägenheter, 1-4 rum och kök, samt en förskola och en lokal för café- eller restaurangändamål. Byggnaderna består av många små och yteffektiva lägenheter för till exempel studenter uppblandat med större lägenheter anpassade för barnfamiljer eller äldre. Förskolan med fyra avdelningar har plats för 72 barn.

Företagets idé var att skapa ett modernt stadskvarter med tydlig identitet och fokus på social hållbarhet. Förslaget har gett ett öppet kvarter med fristående huskroppar som släpper in ljus på gårdar och genererar ett flöde genom kvarteret. Mötesplatser som verkstadsbyggnad med utlåning av verktyg, grillplatser, utegym och cykelrum stimulerar till samtal grannar emellan.

Byggstart skedde 2019 med inflyttning 2022.