Fastigheten inrymmer hyreslägenheter och lokaler i bottenplan/källarplan.