I Tyresö har Botrygg uppfört ett landmärke i direkt anslutning till centrum. Den 16 våningar höga byggnaden innehåller 105 lägenheter fördelade på 1-4 rok. Här erbjuder vi våra hyresgäster ett högkvalitativt boende med närhet till både service och kommunikationer.

Byggnaden har gestaltats med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet och livskvalitet.

Botrygg erhöll projektet genom en markanvisningstävling sommaren 2014. Tävlingen gällde etapp ett av nybyggnationen och inkluderade två kvarter med mindre flerbostadshus samt det kvarter som Botrygg erhöll med ett höghus på sexton våningar. Tyresö kommun beskriver utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum som ett stort, viktigt och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun med 50 000 invånare.

Botrygg lämnade in det vinnande bidraget tillsammans med arkitektkontoret Semrén och Månsson.

Lägenheterna i Tyresö hyrs ut via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Är ni intresserade av en bostad i projektet ber vi er ställa er i deras bostadskö på https://bostad.stockholm.se/.