Vanliga frågor

Serviceanmälan

Du kan enkelt logga in på Mina Sidor och göra din serviceanmälan. Där ser du också status på dina ärenden. Så snart ansvarig förvaltare har mottagit din serviceanmälan lägger vi upp ditt ärende i vårt system, vi tar kontakt med dig inom två arbetsdagar. Det går också att ringa in en serviceanmälan till vår växel 010-516 30 00. Är du bostadsrättskund, läs mer här vad som gäller vid beställning av servicejobb av Botrygg. Akut fel Om du råkar ut för ett akut fel i din lägenhet, i fastigheten eller i lokalen du hyr av oss utanför kontorstid, kan du ringa till jouren. Journummer för just fastigheten du hyr i finns i entrén på anslagstavlan samt på hemsidan. Till akuta fel kan vara en vattenläcka, stopp i toalett och elfel, det vill säga allvarliga och akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag.

Hur aktiverar jag mina sidor

När du som privathyresgäst ska logga in på Mina sidor första gången ska du fylla i ditt personnummer och klicka på glömt lösenord. Då får du ditt första lösenord skickat till den mailadress, eller det mobiltelefonnummer, som du har registrerad hos Botrygg. Byta till eget lösenord: När du är inloggad på Mina sidor kan du ändra ditt lösenord till något eget genom att gå in på din profil och välja Byt lösenord

Uppsägning av lägenhet

Uppsägning ska ske skriftligt via brev eller e-post. Om uppsägning skickas via e-post skall den skickas till info@botrygg.se. Om uppsägningen sker vid brev skall det skickas till vårt huvudkontor:   Botrygg AB Box 335 581 03 Linköping   Uppsägningen bekräftas skriftligen. Besiktningskallelsen kommer i ett separat meddelande ca 2 veckor innan avflytt.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är vanligtvis 3 månader. Uppsägningen räknas från nästa månadsskifte och sedan 3 månader framåt. Ifall du tex lämnar in din uppsägning den 23 januari räknas det som att den är uppsagd 1 maj. Ifall du behöver kunna släppa lägenheten tidigare än så (tex för att slippa dubbel hyra) försöker vi naturligtvis ordna detta i den utsträckning vi har möjlighet. Efter uppsägning är du som hyresgäst skyldig att upplåta lägenheten för visning för kommande hyresgäster.

Tips inför flyttstädning

Läs våra tips inför flyttstädningen här.
https://www.botrygg.se/tips-infor-flyttstadningen/

Lägenhetsbesiktning

Du kommer att få en kallelse till besiktning två veckor innan avflyttning/inflyttning. Besiktning sker alltid den första vardagen i varje månad. Tyvärr går det inte att flytta på besiktningen. Ifall du själv inte har tillfälle att närvara ber vi dig meddela oss detta i god tid innan besiktningen. Naturligtvis kan du be tex en vän eller släkting att representera dig vid besiktningen men det är alltid bäst ifall du själv kan närvara. I sådana fall måste din representant ha fullmakt att företräda dig. Vid slutbesiktning kan utflyttande hyresgäst bli debiterad för onormalt slitage. Onormalt slitage innefattar vårdlöshet eller försummelse av ytsikt och vitvaror. Enligt Jordabalken (JB) 12:24 har du som hyresgäst en skyldighet att vårda lägenheten väl. Denna plikt innebär att du ska använda lägenheten varsamt, se till att inga skador uppkommer samt att bostadens skick inte försämras. Om skador uppkommer genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för reparation.

Ut- och inlämning av nycklar

Sker i samband med lägenhetsbesiktningen. Kan du inte närvara vid det tillfället skall nycklarna lämnas in till vårt kontor senast den första vardagen i månaden kl.12.00. Uthämtning av nycklar till garage skall ske på vårt kontor den första vardagen i månaden fr.o.m. kl.12.00.

Jag har en kompis som vill ta över min lägenhet

Din kompis kan naturligtvis lämna in en intresseanmälan men då vi har många sökande kan vi inte garantera att det är just din kompis som får lägenheten.

Andrahandsuthyrning hyresrätt

För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs vårt medgivande. En uthyrning i andra hand avser alltid en begränsad tid och det krävs beaktansvärda skäl för uthyrningen; tex studier på annan ort. Därtill krävs att den hyra som tas ut av andrahandshyresgästen är skälig. Innan uthyrningen får påbörjas ska en eventuell medgivandehandling & dörrskyltshandling ha återsänts till oss. Tänk på att läsa igenom informationen och skicka in samtliga efterfrågade handlingar till oss. Handläggningstiden är ca 1 månad från att vi fått in samtliga handlingar. Blanketter och bilagor Värt att tänka på
 • Hyran ska vara skälig. Läs om skälig hyra hos www.hyresnamnden.se
 • Vi tar ut en avgift om 750 kr för administration + 250 kr för tillfällig dörrskylt för andrahandsuthyrningen
 • Skicka in samtliga handlingar till oss. Fullmakten behövs enbart om du ska bo utomlands under perioden.
 • Moms tillkommer under perioden för parkeringsplatsen.
  Ansökan skickas till info@botrygg.se

Andrahandsuthyrning bostadsrätt

Vill man hyra ut i andrahand och bor i en bostadsrätt krävs ett tillstånd från styrelsen. Man vänder sig då till ansvarig förvaltare för föreningen som i sin tur skickar information samt föreningens ansökningsdokument via e-post. Hyra för andrahandshyresgästen skiljer sig till viss del från när det är en hyresrätt. Uträkning hyra: Marknadsvärde * 0,03 / 12 = (din avgift/ månaden) + el + hemförsäkring * 1,15 % (om lgh är möblerad)   Ansökan skickas till info@botrygg.se

Vad innebär det att bo i en bostadsrättsförening?

Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Själva fastigheten med lägenheterna äger bostadsrättsföreningen som du är en del av. Samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger de gemensamma anläggningar och utrymmen som ingår i föreningen. Botrygg ansvarar för förvaltningen med ett underliggande förvaltningsavtal. Du äger rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, under förutsättning att du följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.

Byta lägenhet med annan hyresgäst

För att ha rätt att byta lägenhet med annan hyresgäst krävs vårt medgivande. Det krävs även att båda parter har ett beaktansvärt skäl som kan styrkas samt att båda hyresgästerna varit bosatta i sin nuvarande lägenhet i minst ett år. Det är endast möjligt att byta sin lägenhet mot annan hyresrätt. Nedan finner du handlingar för att ansöka om lägenhetsbyte. Tänk på att läsa igenom informationen och skicka in samtliga efterfrågade handlingar till oss. Handläggningstiden är ca två – tre månader från att vi fått in samtliga handlingar. Botrygg har som krav att hyresgästerna ska ha stadigvarande inkomst (tillsvidare anställning, pension etc) motsvarande 3 ggr hyran. Vi accepterar som huvudregel inte att tillträdande hyresgäst/bytespartner har betalningsanmärkningar, har varit försenad med hyran hos sin nuvarande hyresvärd eller orsakat störningar. Blanketter och bilagor Värt att tänka på
 • För byte krävs beaktansvärda skäl, se www.hyresnamnden.se
 • Vi tillåter enbart byten vid månadsskiften och vid besiktning ska lägenheten vara tömd och städad.
 • Har nycklar försvunnit under hyrestiden kommer vi byta lås och som hyresgäst får du stå kostnaden för bytet.
 • Parkerings- och garageplats inte följer med i bytet. Ni måste således säga upp platsen samt att eventuell inflyttande hyresgäst måste ställa sig på kö.
 • Skicka in samtliga handlingar till oss vid ett tillfälle.
 • Vi tar ut en administrationsavgift om 750 kr vid ansökan om byte.
  Ansökan skickas till info@botrygg.se

Internbyte inom Botrygg

Botrygg erbjuder hyresgäster i sitt fastighetsbestånd att inkomma med en ansökan om internt lägenhetsbyte. Detta utgör en tjänst där en ansökande hyresgäst under vissa förutsättningar kan ges möjlighet till inträde i en separat kö för internbyten. En plats i denna separata kö kan i framtiden ge en hyresgäst möjlighet att byta sin nuvarande lägenhet mot en annan lägenhet inom Botryggs fastighetsbestånd. Notera att du inte garanteras ett lägenhetserbjudande som passar dina önskemål för att du står med som sökande för internbyte. Nedan finner du ansökningsblankett innehållande mer information om internbyten. Blanketter och bilagor   Ansökan skickas till info@botrygg.se

Betala hyran över internet

E-faktura

Att betala via elektronisk hyresavi (s.k. e-faktura) är ett fördelaktigt alternativ för dig som inte vill ha en pappersavi hemskickad. Den elektroniska avin skickas istället direkt till dig via din internetbank där du kan se avin, som har samma innehåll som den ordinarie pappersavin.

E-faktura kan erbjudas dig som betalar räkningar via någon av följande banker; Danske Bank, Swedbank, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund, Nordea, SEB, Handelsbanken, Skandiabanken, Stadshypotek Bank, ICA Bank samt Länsförsäkringar Bank.

Så här gör du

E-faktura är en kostnadsfri tjänst och beställs via din internetbank. Det kan se lite olika ut beroende på bank, men tjänsten hittar du oftast under e-tjänster/anmäl elektronisk faktura där Botrygg kommer upp i listan som ett av de företag som tillhandahåller e-faktura.

Vid anmälningen behöver du ange ditt personnummer.

Alla fakturauppgifter så som OCR-nummer, belopp, bankgiro är ifyllda i förväg, allt du behöver göra är att godkänna fakturan via datorn eller mobilappen. Enkelt och smidigt för dig och för miljön. Om du byter bank är det viktigt att du anmäler dig på nytt för tjänsten från din nya internetbank, du blir då automatiskt avanmäld i din gamla internetbank.

Observera, det måste vara den som står som avimottagare som är e-fakturabetalare, inte någon annan i familjen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post till info@botrygg.se.


När skall hyran betalas och vad händer om jag inte betalar i tid?

Hyran ska vara erlagd före varje månadsskifte, detta framgår av hyreskontraktet. Tänk på att det tar ett par dagar att få betalningar utförda om du betalar via privat-/postgiro. Till exempel hyran för juni ska vara betald senast sista maj. Oavsett betalningsmetod är det alltid du som kund som ansvarar att hyran skall betalas in. Om hyran betalas in för sent skickas ett inkassokrav till dig efter några dagar, detta skapar onödiga merkostnader och du kan riskera att bli av med din bostad.

Retroaktiv hyra

Varje år sker hyresförhandlingar mellan Botrygg och Hyresgästföreningen. Om förhandlingen drar ut på tiden kan överenskommelse ibland träffas senare än det datum som höjningen ska gälla ifrån. Detta kan då innebära att Ni som hyresgäst får betala hyreshöjningen retroaktivt för de antal månader som vi redan har aviserat för. Till exempel. En hyreshöjning beslutas i maj månad som ska gälla från 1 april. Eftersom avier för april, maj och juni redan är utskickade läggs höjningen in från den 1 juli. Eftersom man då har betalat en längre hyra för april-juni än det som är överenskommet med hyresgästföreningen läggs det en retroaktiv hyra på avierna för juli, augusti och september.

Kallt i lägenheten

På varje radiator (element) sitter en termostat (vredet som man kan skruva på) som känner av temperaturen. Är den vriden till maxläget innebär det att radiatorn strävar efter att hålla en temperatur på 20 - 21 grader. Har luften omkring termostaten nått denna temperatur stänger termostaten flödet genom radiatorn och denna kallnar. Då termostaten känner av att temperaturen sjunker under den inställda temperaturen öppnar termostaten flödet och elementet värms upp. Detta är anledningen till att man kan ha kalla radiatorer fast det är minusgrader ute. Temperaturen inom olika zoner i lägenheten kan också variera. På grund av detta kan man ha en varm och en kall radiator i samma rum. Termostaten känner av luften runt i kring den. Är den blockerad av exempelvis en gardin eller en soffa kan resultatet bli att luften runt om radiatorn är något varmare än rumstemperaturen. Termostaten stänger av flödet genom radiatorn även fast temperaturen längre in i lägenheten är under 21 grader. De är därför viktigt att tillse att termostaten inte är blockerad. Vissa radiatorer har tilluftsdon bakom sig. Tittar du på radiatorn i ovankant sitter ett rektangulärt täcklock mellan vägg och radiatorn där det finns tilluftsdon. Kring dessa kommer radiatorn kännas betydligt svalare. Temperaturen i lägenheten ska mätas mitt i rummet ca 1 meter över golvet. Vänligen kontrollera temperaturen innan ni felanmäler att det är för kallt i lägenheten. Om dina element inte är varma kan det bero på att det har samlats luft i systemet. Se information om hur du luftar elementen här >>>

Varmt i lägenheten

Rekommenderad inomhustemperatur under sommarhalvåret bör vara mellan 20 - 23 grader. Temperaturen ska under normala väderförhållande inte vara lägre än 18 grader, och inte varmare än 26 grader på sommaren. Notera dock att denna temperatur tillfälligt kan vara högre under värmeböljor där utetemperaturen är mycket hög. Eftersom luften i bostadshus inte kyls ner är temperaturen på luften som ventileras in i bostäderna liknande temperaturen som utomhusluften. Om du vill ha hjälp med att kontrollera din inomhustemperatur då du upplever den för varm går det bra att ta kontakt med din förvaltare som gör ett ärende till ansvarig fastighetsskötare. Tips
 • Använd persienner, så att värmen inte släpps in i lägenheten.
 • Öppna inga fönster när utomhustemperaturen är över 20 grader och solen ligger på, för då släpper du in mer värme i lägenheten.
 • Öppna och vädra, gärna med korsdrag, när det svalnat på kvällen/natten. Viktigt att man använder fönsterspärr så inte fönstren riskera att blåsa igen och skadas.

Vilka förändringar/renoveringar får jag göra i min lägenhet?

Du får inte sätta upp lister på tex dörrar och köksluckor, inte heller måla dessa utan vårt tillstånd. Du får byta knoppar/handtag på köksluckorna så länge du inte behöver borra nya hål i luckorna. Spara alltid de gamla knopparna/handtagen så att du kan sätta tillbaka dem vid avflyttning. Du har rätt att på egen bekostnad tapetsera eller måla om väggarna i din lägenhet. Utförandet måste dock bli fackmässigt gjort. Det betyder bl.a. att du måste vara noga med underarbete och att foder och lister skyddas mot stänk och klister. Vi ber dig att välja neutrala kulörer och mönster som nästa hyresgäst kan godta. Vid avflyttning kan du finnas ersättningsskyldig om vi anser det nödvändigt att åtgärda lägenheten när nästa hyresgäst ska flytta in. Du får inte göra åverkan på golvet, tex ta bort gamla linoleummattor eller lägga nytt golv. Kontakta oss om du vill få golvet slipat, omlagt osv. Kontakta oss ifall du vill installera diskmaskin, tvättmaskin eller liknande. Fasta el- eller VVS-installationer måste alltid utföras av en fackman. El- och vattenskador är vanliga och mycket dyrbara och orsakas oftast av felaktiga installationer. Tänk också på att maskinerna endast får användas dagtid (07.00 – 22.00) för att inte störa dina grannar.

Rengöring av trägolv

Vid daglig rengöring av lackade trägolv behövs normalt endast torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden trasa. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet.

Jag har varit bortrest och nu luktar det illa i badrummet

Vattnet i vattenlåsen avdunstar och då uppstår en obehaglig avloppslukt. Be en granne eller vän att spola i handfat, badkar och wc när du är borta en längre tid, så slipper du problemet.

Det luktar mögel i badrummet

Om det börjar lukta mögel i badrummet är det viktigt att du kontaktar oss snarast! Det kan hända att en fuktskada har uppkommit och den måste då åtgärdas så fort som möjligt.

Skadedjur i lägenheten

Om du upptäcker skadedjur i lägenheten eller fastigheten ska du omedelbart kontakta Nomor på 0771-122 300. Eftersom Botrygg har avtal med Nomor är besöket kostnadsfritt för hyresgästen. Du har också möjlighet att göra en serviceanmälan, antingen via vår hemsida eller till kontoret på telefon 010-516 30 00. På Nomors hemsida kan du läsa mer information om skadedjur och om hur de sprids. Det är viktigt att veta att hyresgästen har en skyldighet att genast anmäla förekomsten av ohyra för att hyresvärden ska kunna sätta in åtgärder för att minska risken för spridning till andra lägenheter. Hyresvärden har då rätt till omgående tillträde till lägenheten för att låta utföra bekämpningsåtgärder. Botrygg ansvarar för och bekostar skadedjursbekämpning av lägenheten medan hyresgästen ansvarar för sitt bohag och väljer själv om man på egen bekostnad ska anlita saneringsfirma, beställa sanering genom Botrygg eller köra bort det bohag som är angripet för förbränning.

Mina grannar stör

Vi vill att de som bor hos oss ska trivas och komma överens. Därför är det viktigt att visa hänsyn dygnet runt, men det är extra viktigt sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. Det är inga specifika tider som styr utan sunt förnuft och visa hänsyn till sina grannar. I första hand rekommenderar vi att du tar kontakt med din granne, många gånger är det bästa sättet att lösa problemet. Om störningarna ändå inte upphör kan du såklart även kontakta din förvaltare på Botrygg. Vid omfattande störningar utanför kontorstid finns möjlighet för hyresgäster att kontakta störningsjour på telefon, ring Botrygg växel 010 – 516 30 00 välj först stad sedan störningsjour.

Katt i lägenheten

Pga. allergirisken får katten inte vistas i gemensamma utrymmen (tex trapphus, källare, tvättstuga osv). Vidare bör du se till att katten har tillgång till klösbräda så att den inte vässar klorna på tapeter och möbler. Stopp i avloppet orsakas ofta av katthår så var noga med att kamma och borsta katten, speciellt när den fäller. Kattsand/kattströ får under inga omständigheter slängas i wc-stolen. Det stelnar som cement i rören och orsakar mycket svåra skador på avloppsstammen så att avloppsvattnet kan börja stiga upp i lägenheterna.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp en parabolantenn på balkongen eller fasaden.

Bredband & Wifi

För assistans med bredband och wifi hänvisar vi till Tele 2 kundservice https://www.tele2.se/kundservice/drift-och-felsok. Klicka här för att läsa mer om vanliga problem och åtgårder.

Flyttstädning

Vid avflytt måste hela lägenheten städas noggrant, även vinds-/källarförråd och balkong/altan. Om städningen är bristfällig tvingas vi anlita en städfirma som du får betala. Här är en lista över ställen som är lätta att glömma:
 • fönsterkarmar, fönsterbågar, insidan av fönstren (om de är delbara)
 • fast takbelysning
 • dammsug taket runt ventiler mm. Tvätta INTE då det ofta ger ett flammigt resultat.
 • bakom elementen
 • ovansida skåp
 • ovansida dörrar och dörrkarmar
 • undersida tvättställ
 • bakom och under badkaret
 • toalettens utsida och krök
 • golvbrunnen ska rensas
 • undersida skärbräda
 • insidan av spisfläkten
 • bakom spisen
 • kokplattornas kanter

Lägenhetsnummer

Du har 2 lägenhetsnummer som tillhör din lägenhet. Det ena är kontraktsnumret som står på ditt kontrakt och det andra är Skatteverkets. Skatteverkets lägenhetsnummer skall du ange vid exempelvis flytt eller om du får en fråga från dem. Botryggs lägenhetsnummer uppger du om du har kommunikation med oss som till exempel en serviceanmälan.

Elstolpe

Om du är intresserad av en laddstolpe till din bil vänligen skicka en intresseanmälan till info@botrygg.se så får du mer information.

Batteribyte fjärrkontroll garage

Kunder byter själva batterier i fjärrkontroll in till garaget. Skruvmejseltyp Phillips storlek 1 (”Stjärna”/”Kryss”) går bra att använda för att öppna battteribehållaren. Det ska vara 2 stycken CR2016 batterier, observera att det inte går att ersätta de två CR2016 med ett CR2032. Skulle det krångla ytterligare vänligen skicka ett mejl till info@botrygg.se.

Botryggs ordningsregler


Hemförsäkring

Teckna hemförsäkring via vårt samarbete med Länsförsäkringar. Som kund i Botryggs hyresrätter erbjuds ni 15 % rabatt på premien samt en fri självrisk (1200:-) de två första åren. Läs mer i broschyren här: Lansforsakringar-Erbjudande.pdf. Läs mer och anmäl via webb: https://www.lansforsakringar.se/ostgota/privat/forsakring/hemforsakring/intresseanmalan/intresse-botrygg/