Vanliga frågor

Felanmälan

För att göra en felanmälan går du in under rubriken ”Felanmälan” i den den vänstra menyn. Där hittar du även de viktigaste telefonnumren och våra telefontider.

Är du bostadsrättskund, läs mer här vad som gäller vid beställning av servicejobb av Botrygg.


Uppsägning av lägenhet

Uppsägning ska ske skriftligt via brev eller e-post. Uppsägningen bekräftas skriftligen. Besiktningskallelsen kommer i ett separat meddelande 2 veckor innan avflytt.


Uppsägningstid

Uppsägningstiden är vanligtvis 3 månader. Uppsägningen räknas från nästa månadsskifte och sedan 3 månader framåt. Ifall du tex lämnar in din uppsägning den 23 januari räknas det som att den är uppsagd 1 maj. Ifall du behöver kunna släppa lägenheten tidigare än så (tex för att slippa dubbel hyra) försöker vi naturligtvis ordna detta i den utsträckning vi har möjlighet. Efter uppsägning är du som hyresgäst skyldig att upplåta lägenheten för visning för kommande hyresgäster.


Lägenhetsbesiktning

Du kommer att få en kallelse till besiktning två veckor innan avflyttning/inflyttning. Besiktning sker alltid den första vardagen i varje månad. Tyvärr går det inte att flytta på besiktningen. Ifall du själv inte har tillfälle att närvara ber vi dig meddela oss detta. Naturligtvis kan du be tex en vän eller släkting att representera dig vid besiktningen men det är alltid bäst ifall du själv kan närvara.


Ut- och inlämning av nycklar

Sker i samband med lägenhetsbesiktningen. Kan du inte närvara vid det tillfället skall nycklarna lämnas in till vårt kontor senast den första vardagen i månaden kl 12.00. Uthämtning av nycklar till garage skall ske på vårt kontor den första vardagen i månaden fr.o.m. kl 12.00.


Jag har en kompis som vill ta över min lägenhet

Din kompis kan naturligtvis lämna in en intresseanmälan men då vi har många sökande kan vi inte garantera att det är just din kompis som får lägenheten.


2:a handsuthyrning

För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs vårt medgivande. En uthyrning i andra hand avser alltid en begränsad tid och det krävs beaktansvärda skäl för uthyrningen; tex studier på annan ort. Därtill krävs att den hyra som tas ut av andrahandshyresgästen är skälig. Innan uthyrningen får påbörjas ska en eventuell medgivandehandling & dörrskyltshandlingen ha återsänt till oss. Tänk på att läsa igenom informationen och skicka in samtliga efterfrågade handlingar till oss. Handläggningstiden är ca 1 månad från att vi fått in samtliga handlingar.

Blanketter och bilagor

Värt att tänka på

 • Hyran ska vara skälig. Läs om skälig hyra hos www.hyresnamnden.se
 • Vi tar ut en avgift om 750+250 kr för andrahandsuthyrningen
 • Skicka in samtliga handlingar till oss. Fullmakten behövs enbart om du ska bo utomlands under perioden.
 • Moms tillkommer under perioden för parkeringsplatsen.


Byta lägenhet med annan hyresgäst

För att ha rätt att byta lägenhet med annan hyresgäst krävs vårt medgivande. Det krävs även att båda parter har ett beaktansvärt skäl som kan styrkas samt att båda hyresgästen varit bosatta i sin nuvarande lägenhet i minst ett år. Det är endast möjligt att byta sin lägenhet mot annan hyresrätt. Nedan finner du handlingar för att ansöka om lägenhetsbyte. Tänk på att läsa igenom informationen och skicka in samtliga efterfrågade handlingar till oss. Handläggningstiden är ca två – tre månader från att vi fått in samtliga handlingar. Botrygg har som krav att hyresgästerna ska ha stadigvarande inkomst (tillsvidare anställning, pension etc) motsvarande 3 ggr hyran. Vi accepterar som huvudregel inte att tillträdande hyresgäst/bytespartner har betalningsanmärkningar, har varit försenad med hyran hos sin nuvarande hyresvärd eller orsakat störningar.

Blanketter och bilagor

Värt att tänka på

 • För byte krävs beaktansvärda skäl, se www.hyresnamnden.se
 • Vi tillåter enbart byten vid månadsskiften och vid besiktning ska lägenheten vara tömd och städad.
 • Har nycklar försvunnit under hyrestiden kommer vi byta lås och som hyresgäst får du stå kostnaden för bytet.
 • Parkerings- och garageplats inte följer med i bytet. Ni måste således säga upp platsen samt att eventuell inflyttande hyresgäst måste ställa sig på kö.
 • Skicka in samtliga handlingar till oss vid ett tillfälle.
 • Vi tar ut en administrationsavgift om 750 kr vid ansökan om byte.


Internbyte inom Botrygg

Botrygg erbjuder hyresgäster i sitt fastighetsbestånd att inkomma med en ansökan om internt lägenhetsbyte. Detta utgör en tjänst där en ansökande hyresgäst under vissa förutsättningar kan ges möjlighet till inträde i en separat kö för internbyten. En plats i denna separata kö kan i framtiden ge en hyresgäst möjlighet att byta sin nuvarande lägenhet mot en annan lägenhet inom Botryggs fastighetsbestånd. Nedan finner du ansökningsblankett innehållande mer information om internbyten.

Blanketter och bilagor


Betala hyran över internet

E-faktura

Att betala via elektronisk hyresavi (s.k. e-faktura) är ett fördelaktigt alternativ för dig som inte vill ha en pappersavi hemskickad. Den elektroniska avin skickas istället direkt till dig via din internetbank där du kan se avin, som har samma innehåll som den ordinarie pappersavin.

E-faktura kan erbjudas dig som betalar räkningar via någon av följande banker; Danske Bank, Swedbank, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund, Nordea, SEB, Handelsbanken, Skandiabanken, Stadshypotek Bank, ICA Bank samt Länsförsäkringar Bank.

Så här gör du

E-faktura är en kostnadsfri tjänst och beställs via din internetbank. Det kan se lite olika ut beroende på bank, men tjänsten hittar du oftast under e-tjänster/anmäl elektronisk faktura där Botrygg kommer upp i listan som ett av de företag som tillhandahåller e-faktura.

Vid anmälningen behöver du ange ditt personnummer.

Du kommer inte längre att få pappersfakturor i brevlådan, kommande fakturor kommer skickas direkt till din internetbank. Alla fakturauppgifter så som ocr-nummer, belopp, bankgiro är ifyllda i förväg, allt du behöver göra är att godkänna fakturan via datorn eller mobilappen. Enkelt och smidigt för dig och för miljön.

Om du byter bank är det viktigt att du anmäler dig på nytt för tjänsten från din nya internetbank, du blir då automatiskt avanmäld i din gamla internetbank.

Observera, det måste vara den som står som avimottagare som är e-fakturabetalare, inte någon annan i familjen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post till info@botrygg.se.


När skall hyran betalas?

Hyran ska vara erlagd före varje månadsskifte, detta framgår av hyreskontraktet. Tänk på att det tar ett par dagar att få betalningar utförda om du betalar via privat-/postgiro.


Kallt i lägenheten

På varje radiator (element) sitter en termostat (vredet som man kan skruva på) som känner av temperaturen. Är den vriden till maxläget innebär det att radiatorn strävar efter att hålla en temperatur på 20-21 grader. Har luften omkring termostaten nått denna temperatur stänger termostaten flödet genom radiatorn och denna kallnar. Då termostaten känner av att temperaturen sjunker under den inställda temperaturen öppnar termostaten flödet och elementet värms upp.Detta är anledningen till att man kan ha kalla radiatorer fast det är minusgrader ute. Temperaturen inom olika zoner i lägenheten kan också variera. På grund av detta kan man ha en varm och en kall radiator i samma rum.Termostaten känner av luften runt i kring den. Är den blockerad av exempelvis en gardin eller en soffa kan resultatet bli att luften runt om radiatorn är något varmare än rumstemperaturen. Termostaten stänger av flödet genom radiatorn även fast temperaturen längre in i lägenheten är under 21 grader. De är därför viktigt att tillse att termostaten inte är blockerad.

Vissa radiatorer har tilluftsdon bakom sig. Tittar du på radiatorn i ovankant sitter ett rektangulärt täcklock mellan vägg och radiatorn där det finns tilluftsdon. Kring dessa kommer radiatorn kännas betydligt svalare.

Temperaturen i lägenheten ska mätas mitt i rummet ca 1 meter över golvet. Vänligen kontrollera temperaturen innan ni felanmäler att det är för kallt i lägenheten.

Om dina element inte är varma kan det bero på att det har samlats luft i systemet. Se information om hur du luftar elementen här >>>


Vilka förändringar/renoveringar får jag göra i min lägenhet?

Du får INTE sätta upp lister på tex dörrar och köksluckor, inte heller måla dessa utan vårt tillstånd.

Du får byta knoppar/handtag på köksluckorna så länge du inte behöver borra nya hål i luckorna. Spara alltid de gamla knopparna/handtagen så att du kan sätta tillbaka dem vid avflyttning.

Du har rätt att på egen bekostnad tapetsera eller måla om väggarna i din lägenhet. Utförandet måste dock bli fackmässigt gjort. Det betyder bl.a. att du måste vara noga med underarbete och att foder och lister skyddas mot stänk och klister. Vi ber dig att välja neutrala kulörer och mönster som nästa hyresgäst kan godta. Vid avflyttning kan du finnas ersättningsskyldig om vi anser det nödvändigt att åtgärda lägenheten när nästa hyresgäst ska flytta in.

Du får inte göra åverkan på golvet, tex ta bort gamla linoleummattor eller lägga nytt golv. Kontakta oss om du vill få golvet slipat, omlagt osv.

Kontakta oss ifall du vill installera diskmaskin, tvättmaskin eller liknande. Fasta el- eller VVS-installationer måste alltid utföras av en fackman. El- och vattenskador är vanliga och mycket dyrbara och orsakas oftast av felaktiga installationer. Tänk också på att maskinerna endast får användas dagtid (07.00 – 22.00) för att inte störa dina grannar.


Rengöring av trägolv

Vid daglig rengöring av lackade trägolv behövs normalt endast torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden trasa. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet.


Jag har varit bortrest och nu luktar det illa i badrummet

Vattnet i vattenlåsen avdunstar och då uppstår en obehaglig avloppslukt. Be en granne eller vän att spola i handfat, badkar och wc när du är borta en längre tid, så slipper du problemet.


Det luktar mögel i badrummet

Om det börjar lukta mögel i badrummet är det viktigt att du kontaktar oss snarast! Det kan hända att en fuktskada har uppkommit och den måste då åtgärdas så fort som möjligt.


Skadedjur i lägenheten

Om du upptäcker skadedjur i lägenheten eller fastigheten ska du omedelbart kontakta Anticimex på 075-245 10 00. Eftersom Botrygg har avtal med Anticimex är besöket kostnadsfritt för hyresgästen. Du har också möjlighet att göra en felanmälan, antingen via vår hemsida eller till kontoret på telefon 010-516 30 00.På Anticmex hemsida kan du läsa mer information om skadedjur och om hur de sprids.

Det är viktigt att veta att hyresgästen har en skyldighet att genast anmäla förekomsten av ohyra för att hyresvärden ska kunna sätta in åtgärder för att minska risken för spridning till andra lägenheter.

Hyresvärden har då rätt till omgående tillträde till lägenheten för att låta utföra bekämpningsåtgärder. Botrygg ansvarar för och bekostar skadedjursbekämpning av lägenheten medan hyresgästen ansvarar för sitt bohag och väljer själv om man på egen bekostnad ska anlita saneringsfirma, beställa sanering genom Botrygg eller köra bort det bohag som är angripet för förbränning.


Mina grannar stör

I första hand rekommenderar vi att du tar kontakt med din granne, många gånger är det bästa sättet att lösa problemet. Om störningarna ändå inte upphör är du välkommen att kontakta oss.


Katt i lägenheten

Pga allergirisken får katten inte vistas i gemensamma utrymmen (tex trapphus, källare, tvättstuga osv). Vidare bör du se till att katten har tillgång till klösbräda så att den inte vässar klorna på tapeter och möbler. Stopp i avloppet orsakas ofta av katthår så var noga med att kamma och borsta katten, speciellt när den fäller. Kattsand/kattströ får under inga omständigheter slängas i wc-stolen! Det stelnar som cement i rören och orsakar mycket svåra skador på avloppsstammen så att avloppsvattnet kan börja stiga upp i lägenheterna.


Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp en parabolantenn på balkongen eller fasaden.


Flyttstädning

Vid avflytt måste hela lägenheten städas noggrant, även vinds-/källarförråd och balkong/altan. Om städningen är bristfällig tvingas vi anlita en städfirma som du får betala. Här är en lista över ställen som är lätta att glömma:

 • fönsterkarmar, fönsterbågar, insidan av fönstren (om de är delbara)
 • fast takbelysning
 • dammsug taket runt ventiler mm. Tvätta INTE då det ofta ger ett flammigt resultat.
 • bakom elementen
 • ovansida skåp
 • ovansida dörrar och dörrkarmar
 • undersida tvättställ
 • bakom och under badkaret
 • toalettens utsida och krök
 • golvbrunnen ska rensas
 • undersida skärbräda
 • insidan av spisfläkten
 • bakom spisen
 • kokplattornas kanter