Ernst Billgrens konstverk på plats i Övre Vasastaden Nyhet från Botrygg