Botrygg tar kamp mot kommunen om lika behandling i Tornby

Linköpings kommun har satt upp en handelspolicy för Tornbyområdet om att inte ge tillstånd till livsmedelshandel då man är rädd för att det skulle öka trafikproblemen i området ytterligare. Botrygg är en av dem som fått avslag av kommunen på att få sälja livsmedel. Men det är fel, anser han, eftersom de stora aktörerna får tillstånd medan de mindre vägras.

Michael Cocozzas strid mot kommunen började redan i september i fjol. Han som ägare av fastigheten där tidigare butiken OnOff låg, ville erbjuda lokalen till Systembolaget, som redan då planerade sin flytt ifrån Skäggetorp. Trots att Systembolaget var intresserade av lokalen satte kommunen stopp för planerna, eftersom det i detaljplanen för fastigheten inte fanns tillstånd för att sälja livsmedel, vilket Systembolagets produkter räknas som.

Vårdslös myndighetsutövning
Att göra en ändring i detaljplanen och tillåta handel med livsmedel var inte heller aktuellt då kommunen satt upp sin handelspolicy där man inte tillåter några nya tillstånd, eftersom det skulle förvärra trafiksituationen i Tornbyområdet.

– Det här är mycket märkligt, tycker jag, säger Michael Cocozza.

Han hävdar att grannen till lokalen i fråga Ica Maxi, som är den största matbutiken i Linköping, endast har ett tillstånd enligt gälland detaljplan att sälja livsmedel på 1 000 kvadratmeter, men i själva verket säljer de livsmedel på 2 000 kvadratmeter.

– Byggnadsnämnden tillämpar inte planerna jämlikt, säger Cocozza.

– När det gäller Maxi tillämpas inte planrestriktionen, men för Botrygg gäller den. Stora företag får en mjukare behandling av kommunens byggnadsnämnd. Det är lättare att sätta sig på en liten aktör. Jag är innerligt trött på denna orättvisa behandlig. Jag frågar mig när gränsen för vårdslös myndighetsutövning är passerad?

Avgörs i kammarrätten
Cocozza har nu överklagat kommunens beslut, men av både kommunen och i länsrätten har han fått nej, eftersom det står i detaljplanen ”dock ej livmedel” när det gäller vad som får säljas. Men ärendet är inte avgjort än, utan det ska nu överklagas till kammarrätten.

Enligt Cocozza behandlar kommunen de stora och de små företagen olika. Som ytterligare exempel tar han Lidl, som har fått klartecken att få sälja livsmedel i Skäggetorp, trots att det ligger endast några hundra meter ifrån den fastighet där Botrygg fått ett nej.

– Gentemot oss och andra i Tornby har man sagt nej, men när en stor matvarukedja som Lidl ansöker, då går det bra, säger Cocozza.

Kräver likställighet
Som vår tidning skrev i går har även Botrygg nu överklagat bygget av Lidl. I överklagan beskriver man sin ståndpunkt: ”Vi kan inte se det som annat än att man gör avsteg från detta krav på likställighet om man i detta fall tillstyrker ändrad användning av marken från parkmark till mark för handel med livsmedel samtidigt som man säger nej till en annan fastighetsägares framställan om att få nyttja sin lokal till liknande verksamhet när endast ett par hundra meter skiljer de båda fastigheterna åt”.

– De borde tillämpa regelverket lika för alla, avslutar Cocozza.

Linköpings Tidning 2007-06-14

Rulla till toppen