Archives

Platensgatan 24

Femvåningshus som är nyproducerat 1995 efter ritningar av arkitekt Per Nilsson. På denna plats låg sedan början av 1930-talet ett lägre trevåningshus.

Det nybyggda huset har en senapsgul fasadfärg med klassisk fasad, burspråk och spröjsade fönster.

Fastigheten rymmer 29 lägenheter på totalt 1655 kvm. Dessutom finns här 618 kvm lokalyta som tillsammans med ett flertal lägenheter förhyrs av Linköpings Kommun (Vasastadens Äldrebostäder).

Platensgatan 22, Gustav Adolfsgatan 9

Hörnhuset på Amor 6, Gustav Adolfsgatan 9, är uppfört i sten med mörkbrun puts. Byggnadsdelen mot Gustav Adolfsgatan är byggd i fyra våningar med vindsvåning medan delen mot Platensgatan är i tre våningar med vindsvåning. Byggnaden uppfördes 1915 i nationalromantisk stil efter ritningar av Björn Hedvall - Nils Meijer.

Byggnaden har i Länsmuseets inventering 1992 åsatts värdeklassen 1A, vilket bl a innebär att byggnaden ses som en "framträdande representant för viss tids byggnadsskick och som har välbevarad exteriör".

Fastigheten byggdes om och vinden inreddes 1995-96 efter ritningar av arktitekt Christer Engdahl. Ny ljusare fasadfärg. Fastigheten rymmer 2 st lokaler om totalt 125 kvm, samt 23 st lägenheter om totalt 2052 kvm.

Platensgatan 14, Vasavägen 11

Fastigheten uppfördes 1911 i nationalromantisk stil efter ritningar av Axel Brunskog. Byggmästare var Karl Johnsen.

Fastigheten renoverades 1996 med ny hiss i trapphuset på Platensgatan 14. Nya lägenheter inreddes på vinden efter ritningar av HJS Arkitekter, Per Nilsson.

Stenhuset består av fyra våningar med brun puts. Bottenvåningen har band och rundbågiga portalomfattningar i kalksten. Burspråk och översta våningen och rutmönster i putsen. Dekorativa ankarjärn. Valmat tegeltak i avsatser. Brett hörntorn med huv i tegel avslutad med skorsten. Gården avskärmas mot gatan av rundbågiga arkader ritade av Björn Hedvall 1920.

Fastigheten inrymmer 29 lägenheter på totalt 2658 kvm, samt 4 lokaler på totalt 119 kvm.

  • Lokalhyresgäster är bl.a.:
  • Wasa Tobak

Kristinebergsgatan 3, 5 & 7

Fastigheten är byggd 1932 efter ritningar av G. Salomonsson och är ett trähus i två våningar med ljusgul puts. Huset renoverades genomgripande 1990 efter ritningar av Sören Ohlsson.

1999 uppfördes ytterligare 2 hus i modernare stil på tomten efter ritningar från arkitekt Per Nilsson.

Fastigheten inrymmer 36 lägenheter om totalt 316 kvm, samt 3 lokaler om totalt 1170 kvm.

  • Lokalhyresgäst är bl.a.:
  • Linköpings Kommun.

Klostergatan 43 A-C

Klostergatan 43 A-B

Stenhus i fyra våningar med grå puts och balkonger med rundade kortändar (”badkar”).

Klostergatan 43 C

Bostadshus uppfört på 1800-talet i tre våningar i träkonstruktion med grå puts. Trevåningshuset på Klostergatan 43 C revs 1993. Ny huskropp uppfördes 1994 med röd fasadfärg. Arkitekt var Per Nilsson på det nystartade HJS Arkitekter.

Fastigheten inrymmer 58 lägenheter om totalt 3337 kvm.