Dunörtsgatan 5, Fyrislundsgatan 51A-L, Johannesbäcksgatan 13A-B, Snickaregatan 48

Byggstart skedde 2019 med inflyttning 2022. Företagets idé var att skapa ett modernt stadskvarter med tydlig identitet och fokus på social hållbarhet. Förslaget har gett ett öppet kvarter med fristående huskroppar som släpper in ljus på gårdar och genererar ett flöde genom kvarteret. Mötesplatser som verkstadsbyggnad med utlåning av verktyg, grillplatser, utegym och cykelrum stimulerar …

Dunörtsgatan 5, Fyrislundsgatan 51A-L, Johannesbäcksgatan 13A-B, Snickaregatan 48 Läs mer »