Archives

Hasselvägen 1, Vattgårdsvägen 2

Fastigheten består av 10 lägenheter samt 6 lokaler som hyrs av bl.a. apotek, restaurang, frisör, florist samt en kommunal dagverksamhet. Fastigheten är byggd 1992, renoverades 2014 och övertogs av Botrygg 2020.

Ärentunavägen 9

Fastigheten är byggd 1992 och renoverades 2014. Botrygg övertog fastigheten 2020. Fastigheten består av två lokaler på sammanlagt 1 133 kvm som hyrs av Region Uppsala.

Vattgårdsvägen 1, Ärentunavägen 11

Fastigheten består av en förskola samt ett föreningshus. Förskolan hyrs av Uppsala kommun och Storvreta Innebandy disponerar föreningshuset. Förskolan är byggd 1992. Fastigheten övertogs av Botrygg 2020.

Fullerövägen 1

Fastigheten är byggd 1991 och renoverades 2018. Botrygg övertog fastigheten 2020. Fastigheten består av en lokal på 936 kvm som hyrs av Uppsala kommun.