Hasselvägen 1, Vattgårdsvägen 2

Fastigheten består av 10 lägenheter samt 6 lokaler. Fastigheten är byggd 1992, renoverades 2014 och övertogs av Botrygg 2020.