Kategoriarkiv: bildbredd2

Säljstart för kv. Krogen etapp två!

Måndagen den 9 februari kl. 17.00 startar försäljningen av våra bostadsrätter i kv. Krogen, etapp två. De populära bostadsrätterna invid Folkparken erbjuder en hög utrustningsnivå med påkostade materialval såsom genomgående parkettgolv, kakel/klinker i badrum och bänkskivor i svart granitsten. Välkomna på säljstart på Drottninggatan 50 i Norrköping!   Helsida_Botrygg kopiera

Botrygg bygger nytt landmärke i Tyresö

Nu står det klart att Botrygg tillsammans med Semrén & Månsson vunnit markanvisningstävlingen om att få bygga det nya landmärket i Norra Tyresö centrum. Det vinnande förslaget, innehållande bostäder och lokaler, gestaltas med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet och livskvalitet - ett projekt med “cutting edge”. – Vi är mycket glada över att få vara delaktiga i omvandlingen av Norra Tyresö centrum. Vi ser stor potential i kommunen och ser positivt på deras framåtanda och visioner, säger Adam Cocozza, VD på Botrygg. Tyresö kommun beskriver utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum som ett stort, viktigt och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun med 50 000 invånare. Den markanvisningstävling som utlystes i somras gällde etapp ett av nybyggnationen och inkluderade två kvarter med mindre flerbostadshus samt ett kvarter med ett höghus på sexton våningar. Sammanlagt lämnades nitton förslag in och efter en utvärdering tillkännagavs så idag de vinnande bidragen. Botryggs förslag består av en symbolbyggnad innehållande 119 lägenheter, i huvudsak små yteffektiva lägenheter, 1-3 rok, samt lokaler på bottenplan. Byggnaden gestaltas med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet och livskvalitet. – Otroligt kul att få fortsätta med detta projekt, säger Lina Wågström på Semrén & Månsson. Platsens oregelbundna geometri utmanade oss till att hitta en formstark volym - en byggnad med tydlig identitet som blir en viktig del av Tyresös framtida centrum. Byggstart för Norra Tyresö centrum planeras till 2016-2017.

Botrygg vann markanvisningstävling i Göteborg

Under hösten utlyste Göteborgs stad en markanvisningstävling om att vara med och bebygga den nya storsatsningen Frihamnen i centrala Göteborg. Sammanlagt skickades 64 ansökningar in och efter dagens sammanträde står det klart att Botrygg är en av de aktörer som blivit utvalda och får en tilldelning på ca 30. 000 kvm BTA. – Vi är jättestolta över att få vara med och utveckla de centrala delarna av Göteborg. Vi har sedan tidigare byggt ca 400 lägenheter på Hisingen och ser nu fram emot att även bygga i de centrala delarna av staden. Botrygg ser en stor potential i Göteborg och har som mål att fortsätta expansionen med 100–200 nybyggda lägenheter årligen, säger Joachim Arcari, ansvarig för Göteborgsregionen på Botrygg. Tilldelningstävlingen som Göteborgs stad anordnat gäller den första etappen av byggnation i Frihamnen. Här ska Göteborgs centrum länkas över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. Utbyggnaden, som kommer att ske etappvis, ska vid färdigställandet ge nya bostäder åt 15 000 människor. Botryggs tilldelning i den första etappen är etappen är ca 200 hyresrätter, 100 bostadsrätter och 1 000 kvm offentliga lokaler. Området blir en testarena för prisdifferentierade lägenheter med hyror från 1 000 kr/kvm/år för bostäder. Av de 64 ansökningar som kom in valdes åtta aktörer ut för markanvisning, därav enbart sex aktörer för bostadsbyggandet. – Göteborgs stad och Älvstranden utveckling premierar just de kvaliteter och modeller som stämmer överens med Botryggs syn på modernt byggande. Vi bygger prisvärda, yteffektiva bostäder med hög kvalitet i byggteknik och material. Det gör att vi kan spara energi och hålla låga kostnader över tid och därmed ha låga hyror jämfört med våra konkurrenter, säger Joachim Arcari. Byggstart är beräknat till 2017 och bostäderna kommer preliminärt stå klara 2021.

Botrygg vinner markanvisningstävling och bygger lägenheter och förskola i Lundby Kyrkby

Botrygg Göteborg AB har vunnit en markanvisningstävling och erhållit uppdraget att bygga 40-100 nya lägenheter samt en kommunal förskola med 6 avdelningar i Kyrkbyn i Göteborg. Botrygg har sedan tidigare byggt två fastigheter i Kyrkbyn på Örebrogatan och Trekantsgatan. Det aktuella området ligger mitt emellan dessa vid Grönebacken i stadsdelen Lundby, ca 4 km från centrala Göteborg. Många av lägenheterna i detta område är små och en klar majoritet är hyresrätter. För att öka mångfalden i boendet är det därför önskvärt att skapa större lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Inom området finns i dag en förskola med 6 avdelningar som ska integreras i den nya bebyggelsen. Utdrag ur Fastighetskontorets motivering: Valet av Botrygg AB som aktör motiveras av bolagets vilja att på ett utvecklingsinriktat sätt bidra till de sociala aspekterna i stadsutvecklingen. Bolaget arbetar aktivt för att utveckla sin byggprocess i syfta att hålla nere produktionskostnader och hyresnivåer i sitt hyresrättsbestånd. Vidare bidrog bolaget genom sitt tävlingsbidrag till att nya lösningar inom ekologiskt byggande prövades och till utvecklingen av stadens program för miljöanpassat byggande. Botrygg Göteborgs vd,  Joachim Arcari, ” Vi är väldigt glada att Göteborgs kommunen värdesätter vår bevisade förmåga  att hålla ned produktionskostnaderna för lägre hyror. Samtidigt som vi klarar att bygga miljömässigt  och ta hänsyn till sociala aspekter i  Kyrkbyn” Detaljplanearbetet påbörjas under hösten och byggstart är beräknat till våren 2016.

Inflyttningsmiddag för nya hyresgäster

I veckan som gick bjöd Botrygg sina nya hyresgäster inom kv. Adjunkten i Linköping på inflyttningsmiddag. Inbjudan omfattade hyresgäster i de 30 nya lägenheterna såväl som lokalhyresgäster i form av personal från förskolan och mottagningsenheten. Anslutningen var mycket god och sammanlagt kunde drygt 70 nya grannar och personal från Botrygg umgås över en god middag på restaurang Da Vinci. Botrygg hälsar sina nya hyresgäster välkomna!