Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Botrygg bygger skola i Ekhaga

Ekhaga skola

Den 2 augusti var det byggstart för Botryggs nybyggnationsprojekt på kv. Tandkronan 5 i Ekhaga i Linköping. På tomten kommer Botrygg uppföra en ny förskola samt skola som ska stå klar under hösten.   Skolan som kommer att uppföras i 3 plan omfattar 2000kvm samt personalutrymmen. På bottenplan kommer det att finnas förskola, gemensam matsal samt gymnastiksal. Förskolan som totalt består av 4 avdelningar har plats för sammanlagt 66 barn.   På plan två är det lärosalar samt grupputrymmen för skolelever i årskurs 1-6 och på plan tre kommer lärarnas personalutrymmen att finnas. Skolan kommer att hyras av Montessoriskolan som i dagsläget har sina lokaler i den äldre skolbyggnaden på fastigheten.

Botrygg uppför nytt gruppboende i Lambohov

På uppdrag av Linköpings kommun har Botrygg i konkurrens erhållit uppdraget bygga ett nytt gruppboende i Lambohov. Gruppboendet kommer att ligga i Östra Lambohov i närheten av Bygdegatan.   Byggstart är beräknat till 1 september 2011 och gruppboendet ska sedan stå klar 1 april 2012.   Gruppboendet som är i ett plan kommer att bestå av 5 lägenheter samt gemensamt kök och allrum. Lägenheterna på 2 rok är 45 kvm och kommer att ha en egen avgränsad uteplats. På tomten finns dessutom stora gemensamma ytor med bland annat odlingsbäddar, grillplats samt berså.

Botrygg bygger förskola i Södra Ekkällan

Botrygg har tidigare under sommaren fått i uppdrag att bygga en ny förskola i Nykil. Kommunen har nu meddelat att företaget även kommer att få bygga den nya förskolan i Södra Ekkällan. Förskolan som har likadan utformning som den i Nykil kommer att börja byggas 1 oktober 2011 och ska sedan stå klar 1 juli 2012.   Förskolan är i ett plan kommer att bestå av 3 avdelningar och har plats för 50-60 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum och ett lekkök. Förskolans tomt kommer förutom lekredskap, sandytor och bollplan även bestå av befintlig naturmark med ekar.

Botrygg bygger förskola i Nykil

På uppdrag av Linköpings kommun har Botrygg i konkurrens erhållit uppdraget bygga en ny förskola i Nykil. Förskolan som kommer att ligga bredvid Nykils skola är en del av en större nybyggnation i området som omfattar bland annat 27 småhustomter samt 5 mindre bostadstomter.   Byggstart är beräknat till 1 oktober 2011 och förskolan ska sedan stå klar 1 juli 2012.   Förskolan som är i ett plan kommer att bestå av 3 avdelningar och har plats för 50-60 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum och ett lekkök. Förskolan som ligger naturnära inbjuder till lek utomhus med bland annat en fruktlund, fotbollsplan samt cykelstigar på tomten.

Botrygg Bygger ut förskolor

Förskola i Linghem

Under 2008-2009 uppförde Botrygg på uppdrag av Linköpings kommun fyra förskolor i Linghem, Vikingstad, Tallboda samt Skeda Udde. Nu är det dags att bygga ut två av dessa.   Den 4 juli togs det första spadtaget för tillbyggnad av förskolorna i Tallboda samt Linghem. Tallboda kommer byggas ut med en helt ny förskola med plats för 40 barn och Linghem kommer att byggas ut med en ny avdelning med plats för ca 15 barn. Mellan tillbyggnaderna och de nuvarande byggnaderna kommer det att byggas en länk.   Byggnationen som precis startat är beräknad att vara klar i december 2011.