Fokus på miljön i alla led med Miljöbyggnad Silver

Vi har intervjuat vår hållbarhetschef, Cecilia Wallin Fryxell, om hur vi arbetar utifrån certifieringen Miljöbyggnad Silver för att minska vårt klimatavtryck. Botrygg certifierar numera alla sina projekt enligt Miljöbyggnad Silver, vad innebär det? – Tidigare har vi projekterat och byggt för att uppnå samma nivå, så i praktiken blir det ingen större skillnad vare sig …

Fokus på miljön i alla led med Miljöbyggnad Silver Läs mer »