Vi bygger och förvaltar bostäder – för alla

Lägenheter med hög standard i sex olika städer

Högsta serviceindex i AktivBos mätning

Vi bygger och förvaltar bostäder – för alla

När vi bygger bostäder gör vi det i egen regi med en livslång förvaltning som mål. Vi tar inga genvägar utan bygger med hållbar, beprövad teknik. Vår fastighetsförvaltning är ambitiös och vi är måna om att våra fastigheter ger ett välvårdat intryck, såväl invändigt som utvändigt. Vi värnar om våra hyresgäster och att de ska känna stort förtroende för oss och kunna rekommendera oss till andra.

Lägenheter med hög standard i sex olika städer

Certifierade enligt
Great Place to Work

Högsta serviceindex i AktivBos mätning i vår kategori

På Botrygg är vi stolta över vår bygg- mästartradition. Vi gör ingen skillnad på hus som vi bygger för egen förvaltning och hus som vi säljer till våra kunder, det är samma höga kvalitet i alla våra projekt.

Nyheter

Ytterligare två solcellsanläggningar är klara

Vår investering i en grön framtid fortsätter och vi har nu installerat solcellsanläggningar på ytterligare två av våra fastigheter, Hammarby Fabriksväg (kv. Träslöjden) i Stockholm och Gamla Rådstugugatan (kv. Gåsen) i Norrköping. På Hammarby Fabriksväg har vi installerat…

Läs mer…

Med enkla medel sparas vatten in

På fastigheten Dukaten 21 i Linköping upptäcktes en vattenläcka i samband med inkoppling av vattenmätare som mäter i realtid. Efter kontakt med hyresgästerna kunde en del läckage lokaliseras och åtgärdas runt om i fastigheten. Genom att åtgärda alla…

Läs mer…

Vi investerar för framtiden

För oss är det av största vikt att värna om en hållbar framtid. Vår ambition är att investera i solceller i samtliga nyproduktioner och även på äldre fastigheter där möjligheten finns. Elias arbetar som kvalitets- och projektansvarig på…

Läs mer…

Mobilitetsstudie

Boendes bilåkning utgör en stor post i ett fastighetsbolags klimatbudget. Och det är en klimatbelastning som fastighetsägaren bara delvis kan påverka. En lösning som skulle vara enkel att mäta och följa upp skulle vara om våra hyresgäster i…

Läs mer…
Rulla till toppen