Mer än bara hus.

Vi tror på variation och genom att blanda storlek på lägenheter attraherar vi en heterogen målgrupp där barnfamiljer, ungdomar och äldre delar samma tak.

Att bygga hus är en process som involverar många människor. Från ritning till färdig produkt har varje projekt passerat cirka 300 personer. Det betyder att mycket information flyttas från en mun till en annan och från en plats till nästa. Vi har varit med länge nog för att veta att det blir fel, men vi är också tillräckligt kloka och tar lärdom varje gång fel uppstår för att ständigt förbättra oss. Vi gör förmodligen fel som alla andra men vågar tro att vi är bättre på att dokumentera dessa så att de inte återupprepas. Vår långa erfarenhet av nyproduktion har gett oss en gedigen kunskap om hur vi bygger hållbart, klimatsmart och kostnadseffektivt. Det gör att vi kan ha en högre kvalitet och bättre standard än våra konkurrenter utan att det kostar mer för våra kunder.
För att säkerställa det har vi arbetat fram ett internt kvalitetssystem. Systemet innehåller anvisningar på hur vi gör saker, allt från första skissen till hur vi spikar dit den sista listen. På Botrygg är vi stolta över vår byggmästartradition. Vi gör inte skillnad på hus som vi bygger för egen förvaltning och hus som vi säljer till våra kunder, det är samma höga kvalitet i alla våra projekt. Vår målsättning är alltid att bygga med material som håller med tiden. Våra stommar byggs helt i betong och vi undviker organiskt material i känsliga delar. Det gör att vi får en fukttålig stomme som inte riskerar att angripas av mögel.
Botrygg har personal för så gott som samtliga roller i ett byggprojekt. Från projektledaren som säkerställer att huset byggs enligt Botryggs standard till snickaren som med stolthet spikar dit den sista listen. Det gör att vi inte tar några genvägar utan alla inblandade har slutproduktens kvalitet i fokus. I gemensamma utrymmen vill vi följa en linje. Du ska känna igen ett Botrygg-hus då vi kännetecknas av trapphus med grön marmor, massiva ekdörrar och väggar prydda med konst. Vi vill skapa en varm känsla med interiören och vill att konsten från de lokala konstnärerna ska bidra till att göra varje hus unikt och personligt. Botrygg kvalitetbroschyr